Uitnodiging raadsbezoek Jan van Galenstraat

Dinsdag 5 oktober 2021
Raad in de Wijk Noordoost

In de wijk Noordoost wonen veel mensen dicht bij elkaar. Dat kan heel gezellig zijn, maar soms ook ingewikkeld. Wat gebeurt er om u heen en waar gaan we naartoe? Tijdens het bezoek van de Raad aan Noordoost staan de thema’s klimaatadaptatie en verdichting centraal. De raadsleden luisteren graag naar de bestaande ideeën en vragen uit de buurt.

Programma:
Verdichting Jan van Galenstraat

20.00u Thema Verdichting
21.30u Afsluiting met drankje

Locatie: bij goed weer op de parkeerplaats achter het winkelcentrum aan de Huizingalaan; bij slecht weer in Peters Bistro in het Griftpark.

We gaan in op onderstaande 3 thema’s. Graag horen we welk van de thema’s uw voorkeur heeft. Dit kunt u aangeven bij uw aanmelding:

  1. Economisch belang versus leefbaarheidsbelang (grote supermarkt)
  2. Verkeersaantrekkende werking locatie en ontsluiting (locatie ingesloten door Kardinaal de Jongweg en 2 fietsstraten, waarom deze locatie voor zo’n groot project)
  3. Zorgvuldige participatie versus snelheid (hoe diep ga je in op details, looptijd langer, hoe ga je hier mee om)

Aanmelden
We vinden het fijn om te weten dat u komt en naar welk van de 3 thema’s uw voorkeur uitgaat. Meldt u aan voor 30 september. Dit kan via  noordoost@utrecht.nl. Tot ziens op 5 oktober!
Wijkbureau Noordoost