Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Het is weer tijd om jullie te informeren over de voortgang van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat.

Onderzoeken van de projectontwikkelaar

Naar aanleiding van de vragen die de raadsleden van PvdA, GroenLinks en CDA aan het college hebben gesteld, heeft de gemeente met de projectontwikkelaar afgesproken dat die een aantal aanvullende onderzoeken laat uitvoeren.

Eerder is al onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid van een grote supermarkt (discounter). Het tweede onderzoek betreft daarop een aanvulling namelijk de beoordeling van de haalbaarheid van een kleinere, op de buurtgerichte supermarkt. Het onderzoek naar de grote discounter dateert van november 2019. Het tweede onderzoek is in concept afgerond. Over deze onderzoeken krijgen wij en de buurt binnenkort bericht.

Het derde onderzoek gaat over de verkeersveiligheid. Dit onderzoek loopt nog, het is ons niet duidelijk wanneer daarvan de resultaten bekend worden.

Contact met wethouders

Op 14 juni is wethouder Klaas Verschuure (hij gaat o.a. over ruimtelijke ontwikkeling en economische zaken) op initiatief van het raadslid Rachel Heijne op bezoek geweest in de Jan van Galenstraat. Hij heeft met een aantal werkgroepleden en huurders gesproken. De nadruk ligt bij Klaas Verschuure op het economisch belang van de nieuwbouw. Onze informatie over o.m. de resultaten van de enquête gaf hem wel een beter beeld van de problemen die een grote discounter gaan geven in onze buurt.

Op 14 juli hebben we een onlinegesprek gehad met wijkwethouder Linda Voortman. Een wijkwethouder heeft vooral de leefbaarheid in een wijk of buurt als aandachtspunt. Ook zij heeft onze bezwaren goed gehoord en toegezegd vanuit leefbaarheid de ontwikkelingen kritisch te volgen in het college.

Bezoek raadsleden op 5 oktober

Wij hoorden onlangs dat op 5 oktober raadsleden op bezoek komen in de Jan van Galenstraat om ter plekke te kijken hoe de situatie is. Het thema van dit bezoek is ‘stedelijke verdichting’. De nieuwbouwplannen van de Jan van Galenstraat worden gebruikt als voorbeeld  voor een gesprek over stedelijke verdichting. Vanuit de werkgroep is er geen reden om iets te vinden van verdichting om meer woningen te bouwen. Ons onderwerp is de manier waarop winkels gepland worden en de gevolgen daarvan voor verkeersdrukte , leefbaarheid en groen in onze Ezelsdijkbuurt. Vooral over een grote discounter maken we ons zorgen.

Wij gaan er vanuit dat we als leden van de werkgroep nieuwbouw worden uitgenodigd voor dit bezoek om ook als buurt onze visie op dit project te kunnen toelichten.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang van het werkbezoek van de raadsleden op 5 oktober. Wellicht is het dan goed dat er meer buurtbewoners, huurders en winkeliers aanwezig zijn om onze stem vanuit de buurt kracht te geven. Nader bericht volgt via de website.

En tot slot zal na 5 oktober er in de commissie Stad en Ruimte gesproken worden over de nieuwbouwplannen. Hopelijk zijn dan ook de resultaten van de genoemde aanvullende onderzoeken van de projectontwikkelaar bekend.

Het is duidelijk dat de eerste formele stap in dit gehele nieuwbouwtraject, namelijk het maken van een schetsontwerp vertraagd wordt. Er is op dit moment nog te veel in onderzoek om daarmee te kunnen starten.

Vriendelijke groeten,
De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat.