Buurtborrel Ezelsdijk 2021

Nazomeren

Zaterdag 11 september zijn alle buurtbewoners welkom op het plein van Basisschool De Wissel aan de Huizingalaan.

Het is dit jaar nog geen volledig Buurtfeest maar wel een ontmoetingsmoment van 16.00 tot 19.00 uur.

Er zijn kinderspelen en de Werkgroep Buurtfeest zorgt voor eenpersoons lekkers in vaste en vloeibare vorm. Er zijn stoelen en tafels. De richtlijnen rond corona geven aan dat er zitplaatsen moeten zijn. Op deze manier zijn hygiëne en afstand gewaarborgd.

Er wordt geen tent opgezet, er is geen spring-kussen en buurtbewoners verzorgen geen buurt-buffet.

Als afsluiting: ijsjes op een stokje.

OPBOUWEN BEGINT OM 15.00
ALLE HELPENDE HANDEN ZIJN WELKOM

De feestcommissie: Pieter (H’laan 11), Anneleen (H’laan 38) Thieu (H’laan 95) Marijk (Z’laan 9)

Kinderspelen worden verzorgd door Gert Jan & Ineke (H’laan 131)
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.