Bericht werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste mensen,

Graag willen we jullie bijpraten over de voortgang van de gesprekken die we gevoerd hebben met twee wethouders. In juni is wethouder Economische zaken, Klaas Verschuure, ter plekke op bezoek geweest met een beleidsadviseur van de gemeente. Bij het bezoek waren een paar werkgroepleden en een huurder van de flat aan de Jan van Galenstraat aanwezig. We hebben gesproken over  de zorgen over de niet gewenste grote supermarkt met de vrees voor verkeersoverlast; de zorgen over de toekomst voor de huurders die nu in de flats wonen, over de aantasting van de leefomgeving en de zorgen over de fietsstraat en parkeeroverlast. De wethouder heeft goed gehoord dat de leden van de werkgroep van alle aspecten heel goed op de hoogte zijn. De wethouder verwees naar de lopende onderzoeken naar de wenselijkheid van een discounter, en naar de verkeersdrukte. Het was goed om de gevolgen van het plan zichtbaar te maken op de locatie zelf.

Op 14 juli hadden we een afspraak met de wijkwethouder Linda Voortman. Ook in dit gesprek ging het over onze zorgen, waarbij we het accent hebben gelegd op alles wat aan de leefbaarheid in de buurt afbreuk kan gaan doen. Uiteindelijk hebben we de toezegging gekregen dat Linda als wijkwethouder onze belangen op dat gebied zeker zal behartigen in het college.

Nu is het zomerreces maar na de zomer zal er een commissievergadering plaatsvinden met Bülent Isik die vragen gaat stellen over de nieuwbouwplannen.

Er lopen dus nog verschillende nieuwe onderzoeken in opdracht van de projectontwikkelaar, die mede door de druk die we als buurtbewoners met de resultaten van de enquête hebben uitgeoefend in gang zijn gezet. Het onderzoek naar de verkeersdruk loopt nog, het onderzoek naar de haalbaarheid van een discounter is afgerond. Wij verwachten dat we na de zomer daarover geïnformeerd worden. Jullie horen daarvan de resultaten.

Een fijne zomer voor jullie allen.
Werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat