Bericht gemeenteraadsleden

Beste buurtgenoten,

We hebben de stap genomen om gemeenteraadsleden te informeren over onze zorgen m.b.t. de nieuwbouwplannen in de Jan van Galenstraat. Dat hebben we gedaan omdat we het van belang achten dat raadsleden van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen op de hoogte zijn van de plannen rond de nieuwbouw en hoe wij daar als buurt over denken. Door hen tijdig te betrekken kunnen we met hen afstemmen hoe wij als buurt het beste de gemeenteraad in de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan kunnen informeren over onze standpunten.

De werkgroep heeft de commissieleden van Groen Links, PvdA, D66 en VVD en de woordvoerders van de overige partijen van de commissie Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen een mail gestuurd met info over de plannen en met onze zorgen over o.m. de gevreesde verkeersdruk in de fietsstraten, de ongewenste supermarkt die niet in onze buurt past en over de vrees voor het verdwijnen van de speelplek en het groen. Onze vraag aan hen is of zij onze zorgen in de gemeenteraad willen inbrengen en welke stappen we kunnen zetten om de wijziging van het bestemmingsplan tegen te gaan. We hebben ook verwezen naar de resultaten van de enquête en de website van de Ezelsdijk.

Inmiddels hebben we gesproken met Bülent Isik van de PvdA, Jantine Zwinkels van het CDA en Rachel Heijne van Groen Links. Op verzoek van Bülent hebben we 15 vragen opgesteld voor het College van Burgemeester en wethouders. Vragen die gebaseerd zijn op de thema’s uit onze enquête. De vragen zijn door hen drieën ingediend bij het College. Ook Anne Sasbrink, gemeenteraadslid van de PvdD heeft positief gereageerd op onze email. Ook zij zal, als de wijziging van het bestemmingsplan besproken wordt in de gemeenteraad, kritisch de dan voorgestelde wijzigingen bekijken.

Er zijn inmiddels ook een paar mensen die brieven geschreven hebben naar de wethouder. Prima, hoe meer geluiden we laten horen, des te duidelijker zal zijn dat wij de plannen aangepast willen hebben. Laten we elkaar goed op de hoogte houden van acties naar buiten. Elkaars verhalen kennen betekent dat we een eenheid vormen als buurtgenoten en van elkaar weten hoe er over de plannen gedacht wordt. Deel daarom je reacties naar gemeente en gemeentebestuur met de werkgroep, via nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat