Rapport buurt enquête “Nieuwbouw Ezelsdijk”

Beste buurtgenoten,

Trots presenteren wij ons rapport (klik op de foto) met de resultaten van de enquête, uitgezet onder de bewoners van de Ezelsdijk en Nieuw Bleyenburg over de verwachte nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Een rapport dat dankzij jullie grote respons een goed beeld geeft van wat er leeft in de buurt! 139 mensen hebben de enquête ingevuld en met goede ideeën uitgebreid. Deze hebben we verzameld en in de rapportage verwerkt. Dank voor jullie inzet.

De thema’s die bij jullie het meest blijken te spelen zijn: geen grote discounter, maar liever een ecologische of speciale (buurt)supermarkt, behoud speelplein voor de kinderen, behoud groen en ruimte en geen verkeersdrukte in de (fiets)straten. Deze en de overige resultaten nemen we mee in de vervolggesprekken en -stappen naar de gemeente en de projectontwikkelaar.

Het rapport met de resultaten is ook aan de gemeente en het architectenbureau aangeboden. Zij waren erg onder de indruk van de respons uit de buurt en ook van de kwaliteit van het stuk.  We zullen jullie op de hoogte houden van de vervolgstappen die gezet worden.

Inmiddels heeft de projectontwikkelaar een extern bureau (Dietz) ingehuurd om de communicatie met de buurt te verbeteren. Mocht je naar aanleiding van dit rapport vragen hebben of je zorgen nog wil benadrukken, aarzel dan niet om de gemeente te mailen of naar Blauw te reageren.

Wij rekenen erop dat de resultaten van deze enquête zullen bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen alle partijen en dat de zorgen en suggesties meegenomen worden in de ontwikkeling van het schetsontwerp, verdere detaillering en evt. uitvoering van het nieuwbouwproject.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat