Werkgroep “Nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Aan het begin van dit nieuwe jaar stel ik de leden van de werkgroep ‘Nieuwbouw Jan van Galenstraat’, graag aan jullie voor. Je kent ons inmiddels van de flyer en de enquête. De werkgroep bestaat uit bestuursleden van de buurtvereniging en buurtbewoners die zowel dichtbij als wat verderaf van de nieuwbouw wonen. Deze is ontstaan in de laatste algemene ledenvergadering van de buurtvereniging (juni vorig jaar.)

Wij hebben ons verzameld omdat we ons zorgen maken dat de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar, voor ons gevoel, ingrijpend het karakter van onze buurt dreigen te verstoren. Via de flyer heb je daarvan een indruk gekregen. Wij willen er daarom scherp op toezien dat de geldende procedures in acht worden genomen, de zorgen en wensen van de buurtbewoners goed gehoord worden en deze ook daadwerkelijk worden verwerkt in de nieuwbouwplannen.
We zullen als werkgroep zelf geen inhoudelijk standpunt innemen, maar de opvattingen vanuit de buurt, bijvoorbeeld zoals die uit de enquête naar voren komen, over het voetlicht brengen bij gemeente en projectontwikkelaar. We hebben regelmatig contact met hen. Ik ben blij met de kwaliteiten van de leden van de werkgroep. We hebben relevante ervaring en expertise in onze gelederen. Ik heb veel vertrouwen in hen, en hoewel er geen garantie is voor succes gaan we zo goed mogelijk ons best doen om de meningen van de buurt gehoord te laten worden.

Om het geluid uit de buurt zo sterk mogelijk te maken is het belangrijk dat de enquête, die huis aan huis is verspreid, op grote schaal wordt ingevuld zodat het we aan de gemeente zichtbaar kunnen maken dat het de buurt menens is met onze wens om invloed te hebben op de nieuwbouw.

Mocht je het nog niet gedaan hebben: vul deze week, vóór 8 januari, de enquête in, online (via de website ezelsdijk.nl) of op papier! Je hebt invloed, gebruik deze! Daarmee wordt dan de nieuwjaarswens voor onze buurt maximaal door jullie zelf ondersteund.

Verder wens ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, blijf gezond.

Namens de werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat,
Jos

Jos van Houwelingen — voorzitter van de Buurtvereniging Ezelsdijk
Hans van Dijk — penningmeester van de Buurtvereniging Ezelsdijk
Gerdien Griffioen — Lid
Tim Olthof — Lid
Sascha Jansz — Lid
Laurien Beijer — Lid
Jeroen Bijl — Lid
Coquita van der Harst — Lid