Enquête nieuwbouwplannen

Jullie zijn vast op de hoogte van de plannen voor de sloop/nieuwbouw van de flats met winkels en woningen aan de Jan van Galenstraat en van Ginnekenlaan. Hierover hebben wij diverse berichten geplaatst op www.ezelsdijk.nl en inmiddels zijn er ook flyers verspreid door de architect (BLAUW) en onszelf.

Vanuit de buurtvereniging hebben we met betrokken buurtbewoners een werkgroep nieuwbouw in het leven geroepen omdat wij zoveel mogelijk invloed willen uitoefenen op de plannen. We zien kansen, maar maken ons vooral ook zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen van dit project op de buurt.

Daarom deze enquête: We zijn benieuwd welke zorgen bij jullie leven, maar ook welke kansen je wellicht ziet.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten. Met het invullen helpen we onszelf en elkaar in de inspraak rond het project. Hoe eerder we als buurt duidelijk onze inzichten gezamenlijk kunnen delen, hoe sterker onze invloed op de plannen zal zijn. De gemeente heeft inmiddels al aangegeven erg nieuwsgierig te zijn naar jullie antwoorden.

Deze vragenlijst is gebaseerd op zorgen die al uit de buurt met ons zijn gedeeld. Ook kun je wensen of ideeën met ons delen. Deze kun je in de open vragen onder iedere categorie plaatsen, of in het veld voor overige opmerkingen op de laatste pagina van de enquête. De enquête is anoniem.

Je ontvangt binnenkort (na kerst) een papieren versie in de brievenbus maar je kunt de enquête ook via deze website invullen. De link naar de enquête is: https://forms.gle/6Z47VHpZspzjku7E9.

Indien je online werkt, let dan even op: je antwoorden worden pas verzonden als je aan het eind van de vragenlijst klikt op ‘verzenden’.

Wij gaan uit van één enquête per adres, maar het staat je vrij om bij verschillende opvattingen ieder zelf een enquête in te vullen.

Willen jullie je vragenlijst uiterlijk vrijdag 8 Januari inleveren?
Wij maken direct na deze datum een overzicht van de reacties.
Met vriendelijke groet en vast hele fijne feestdagen,

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt:      1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen. Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma