Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3

Beste buurtgenoten,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw op de Jan van Galenstraat. Dit in aanvulling op de berichten die we regelmatig op de website www.ezelsdijk.nl plaatsen.

De projectontwikkelaar Kerckebosch BV en de gemeente Utrecht hebben in augustus 2019 een intentieovereenkomst getekend voor grootschalige nieuwbouw op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg . Op de afbeelding op de achterzijde is het plangebied voor herontwikkeling aangegeven.

Wij vinden de plannen erg ingrijpend en denken daarom dat het goed is om hiervan op de hoogte te zijn.

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt: 1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen
Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma

Ter vergelijking hebben we gekeken naar de oppervlaktes van de AH de Biltstraat. Die AH is 700 m2. Het nieuwbouwplan is dus ruim 2 keer zo groot als de AH op de Biltstraat.

Werkgroep

Een aantal buurtbewoners heeft een werkgroep gevormd die kritisch de nieuwbouwplannen volgt en contact onderhoudt met het architectenbureau en de gemeente. Het doel is om de rechten op inspraak van de bewoners en de mogelijkheid om bezwaar te maken zo goed mogelijk te waarborgen.

Voor deze werkgroep zijn wij nog op zoek naar extra menskracht en expertise, vooral op het gebied van stedenbouw, gemeentelijke procedures en juridisch inzicht. Wil jij graag meedraaien? Stuur dan een mail naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Enquête over zorgen en wensen buurtbewoners

De werkgroep wil met een enquête onder de bewoners van de Ezelsdijkbuurt en Nieuw Bleijenburg een goed beeld krijgen van jullie zorgen en wensen. Met de uitslag van de enquête heeft de werkgroep namens de buurt een document waarmee we in het gesprek met de gemeente en het architectenbureau kunnen laten zien wat er leeft in de buurt. Deze enquête zal binnenkort worden uitgestuurd.

10 minutengesprekken

De afgelopen weken zijn er 10-minutengesprekken geweest met de architect, BLAUW. Wegens grote belangstelling is door de architect toegezegd dat er een tweede ronde zal worden ingepland en zijn er inmiddels ook al een aantal gesprekken gepland. Mocht je naar aanleiding van het 10 minutengesprek dat u gevoerd hebt met de architect hen een e-mail met uw zorgen en ideeën sturen, dan zouden wij die ook graag in ons overzicht opnemen. Wil  je dan een kopie sturen naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Communicatie van de gemeente en architect met de buurt

De werkgroep heeft met de gemeente en de architect gesproken en afspraken gemaakt om te zorgen dat de informatievoorziening naar de buurt beter verloopt.

Er is onder meer afgesproken dat:

  • er een flyer komt om ook de mensen die minder goed met computers zijn te informeren hoe ze hun mening met de architect en gemeente kunnen delen – deze flyer is verspreid,
  • het plan (richtinggevend programma) voordat het 10-minutengesprek plaatsvindt wordt gedeeld,
  • de architect contact opneemt met de mensen die al een 10-minutengesprek hebben gehad en dus mogelijk niet (volledig) op de hoogte waren van de plannen. Deze mensen krijgen alsnog een duidelijk overzicht van de architect en een uitnodig om eventuele nieuwe zorgen via de e-mail te delen.

Communicatie met ons

Wil je graag op de hoogte blijven? Lees dan het nieuws van de werkgroep over de nieuwbouwplannen op de website van de Ezelsdijkbuurt: www.ezelsdijk.nl. Als er nieuws is wordt dat op vrijdag geplaatst. Houd echter zelf ook de informatiekanalen van de gemeente in de gaten. Vragen kun je stellen aan de gemeente via tel.nr. 14030 of via het servicepunt van de gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/contact/vraag-wens-idee. Ook lokale media, zoals www.DUIC.nl berichten soms over dit onderwerp.

Heb je een vraag of wil je zorgen delen dan kun je mailen naar: nieuwbouw@ezelsdijk.nl.

We zijn bezorgd en willen met elkaar ons best doen een goede woonomgeving voor de buurt te behouden.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat
nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Het rood omlijnde gebied is het plangebied