Wijkplatform Noordoost

In dit bericht willen we graag de nieuwsbrief van Wijkplatform Noordoost onder de aandacht brengen. In december staan in de nieuwsbrief een aantal interessante  berichten zoals:

Jan van Galenstraat 30km/h-zone
De petitie voor verkeersveiligheid in de Jan van Galenstraat heeft succes gehad. De gemeente besloot om van de Jan van Galenstraat een 30km/h-zone te maken. Dit gebeurt uiterlijk in 2022 in het kader van de snelfietsroute. De bocht met de Alexander Numankade is voorlopig verbeterd. Zie de platform website

Verkeerssituatie De Gaard
De gemeente neemt een aantal maatregelen tegen de verkeersoverlast. Pia Kemper, initiatiefnemer van de petitie op 7 september, constateert dat gedane beloftes nog steeds niet nagekomen worden; er ligt een ander voorstel. Steun de bewoners en lees meer op de website van wijkplatform Noordoost.

Verbreding A27
Minister Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) besloot 17 november dat de A27 wordt verbreed. Er is nu een stikstofparagraaf toegevoegd. De Kerngroep Ring Utrecht laat het er niet bij zitten. Gemeente Utrecht, een deel van Provinciale Staten en vele bewoners zijn tegen verbreding. Meer op de website van wijkplatform Noordoost.

Wilt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief, bezoek dan de website van Platform Noordoost. Op de website en in de nieuwsbrief staan ook veel links naar de wijkraad, de gemeente, buurtinitiatieven en veel meer.

Wilt u zich ook inschrijven voor nieuwbrieven van Wijkbureau Noordoost, dan kan dat hier.