Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 1

De sloop en nieuwbouw in onze buurt begint in een stroomversnelling te raken lijkt het wel. 7 November ontvingen wij via de nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost een oproep om je te melden voor een digitaal
10 minuten gesprek met de architect. Het gaat om het gehele blok Jan van Galenstraat/Huizingalaan/Van Ginnekenlaan/Zeemanlaan. Voorwaar ongeveer een derde van onze hele buurt. Dus uiterst belangrijk
voor onze leefomgeving.
Ook wij van de buurtvereniging Ezelsdijk hebben de draad na de eerste coronacrisis weer opgepakt. Via de werkgroep Kijk op de buurt/ontwikkelingen in en rondom de buurt is een projectgroep Nieuwbouw gestart met als trekkers Jos van Houwelingen en Carla Verrips. Zij hebben inmiddels een concept visie van de buurt geschreven, gericht op de nieuwbouw. Met mogelijke bedreigingen maar ook kansen voor onze buurt. We publiceren deze concept visie hieronder. Let wel, dit is een concept, dus er kan nog van alles aan worden toegevoegd en weggehaald. Door jullie, buurtbewoners/betrokkenen. Wij vragen je dan ook om je eigen visie met ons te delen via info@ezelsdijk.nl.
Een aantal bewoners heeft al gereageerd op de oproep van de gemeente om een gesprek aan te gaan. Doe
dat s.v.p. ook. Aan de gemeente hebben wij overigens ook gevraagd om een verslag van de 10 minutengesprekken. Aanmelden kan via deze link.
De (concept)visie wordt dan de onderhandelingsbasis met de gemeente. Zo kunnen wij een gezamenlijke stem laten horen.

Lees hieronder de conceptvisie.

Aan: Gemeente Utrecht: Chris de Vet
Betreft: Project nieuwbouw Jan van Galenstraat/Van Ginnekenlaan/Huizingalaan
Van: Buurtvereniging Ezelsdijk Werkgroep Kijk op de buurt: trekkers Jos van Houwelingen, Carla Verrips
Datum: Versie 3, november 2020

Concept visie buurt Ezelsdijk naar aanleiding van de nieuwbouwplannen complex Jan van Galenstraat/Huizingalaan/van Ginnekenlaan/Kardinaal de Jongweg

Het nieuwbouw complex bestrijkt een kwart! van de buurt. Is dus van grote invloed op de leefomgeving.

Typering Buurt

Zestiger jaren buurt, begrensd door Kardinaal de Jongweg, Jan van Galenstraat, Het Brede Water, spoorlijn Hilversum-Utrecht vv.

Groene buurt met lanen (5x): Huizingalaan, Van Ginnekenlaan, Zeemanlaan, De Sitterlaan, Oortlaan. (Grote) bomen.

Ruime eengezinswoningen (ong. 150x) met steeds meer jonge gezinnen; flatgebouwen met starters, singles en studenten(ong. 150x). Bewoners veelal hoogopgeleid en betrokken bij woonomgeving. Actieve buurtvereniging (ong. helft bewoners lid). Klein winkelcentrum aan Jan van Galenstraat.

Doorgaande fietsroute (auto te gast) naar Science Park Universiteit Utrecht. Gereformeerde basisschool; Kardinaal de Jongweg wordt door toenemende drukte steeds meer een obstakel voor kinderen die op school gaan in Tuindorp oost en voor boodschappen doen in de Gaard.

Hostel voor alcohol- en drugsverslaafden van het Leger des Heils (net buiten de buurt).

Mogelijke bedreigingen/onze zorgen

 • Architectuur nieuwbouw sluit niet aan op onze zestiger jaren woningen
 • Nu ruime entree van onze buurt, nieuwbouw kan overheersend worden, te breed, te hoog
 • Er wordt mogelijk geen rekening gehouden met milieubewust bouwen
 • Minder ruimte voor groen
 • Niet voldoende afscheiding van lawaai en luchtverontreiniging Kardinaal de Jongweg
 • Verkeersdruk op Huizingalaan neemt toe door toename aantal bewoners
 • Onvoldoende en/of ongeschikte middenstand op Jan van Galenstraat
 • Hostelbewoners kunnen gaan dealen in de geplande parkeergarage
 • Parkeerdruk in straten neemt toe doordat nieuwe bewoners niet parkeren in de parkeergarage maar in de buurt

Kansen

 • Mooie ruime milieubewuste architectuur met plaats voor voldoende groen
 • Optimale afscherming van Kardinaal de Jongweg
 • Een ontmoetingsplein/plek voor de buurt
 • Winkels met entree naar buurt /plein toe gericht i.p.v. naar Jan van Galenstraat
 • Buurtbewoners kunnen ook in parkeergarage parkeren, zodat de parkeerdruk in de zijstraten afneemt. Parkeren in garage goedkoper dan in de straten
 • Entree garage aan de Jan van Galenstraat. Afscherming voor niet-belanghebbenden d.m.v. pasje
 • Voldoende passende buurtwinkels, waaronder een supermarkt (geen AH)
 • Oplossing voor (sluip)verkeer Huizingalaan
 • Gedeelte sociale woningbouw, waardoor meer gemêleerde bevolking in de buurt
 • Appartementen voor senioren

4 gedachten aan “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 1”

 1. Graag opnemen bij “Mogelijke bedreigingen/onze zorgen“ Verandering/Vermindering van het avondlicht ( voor in ieder geval ) een deel van de buurt.

 2. Ik kan online nergens uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw vinden (alleen de berichten uit 2019), en heb ook geen nieuwsbrief van het wijkbureau gehad. Waar kan ik meer informatie verkrijgen?

Reacties zijn gesloten.