Buurtfeest 2020 gaat niet door

Beste buurtgenoten,

Helaas moeten we jullie vertellen dat de buurtfeestcommissie heeft besloten dat het Buurtfeest niet door kan gaan dit jaar.

De doelstellingen van het Buurtfeest zijn: het vergroten van de buurtcohesie, het elkaar ontmoeten en in gezelligheid ervaringen uitwisselen onder genot van een hapje en drankje. De corona-eisen die nog steeds gesteld worden aan groepsbijeenkomsten, maken een ontspannen feest in onze ogen onmogelijk. Voor de Gemeente zijn wij als organisatoren verantwoordelijk voor het naleven van de regels; deze handhavende rol willen we als buurtfeestcommissie niet op ons nemen.

Wij zullen elkaar zeker treffen in onze Ezelsdijkbuurt en een praatje maken, maar van het organiseren van een groot feest in gezamenlijkheid, zien wij dit jaar af. Heel jammer, maar het is niet anders.

Met vriendelijke groet, Pieter Hess en Anneleen Arnolds (de buurtfeestcommissie)