Botulisme in het Brede Water

In het Brede Water, achter de oneven kant van de Huizingalaan, is botulisme vastgesteld.

Omdat er vanaf donderdag 13 augustus veel dode vissen in het water dreven, hebben meerdere bewoners van de Admiraal van Gentstraat en de Huizingalaan een melding gedaan bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij hebben na onderzoek van de vissen botulisme vastgesteld. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht een waarschuwingsbord geplaatst bij de Eendjesbrug.

Dat betekent dat je contact met het water moet vermijden.  Een klein wondje kan al tot ernstige besmetting lijden, waardoor je flink ziek kunt worden. Dus  zeker niet erin zwemmen en dode vissen of eenden vastpakken.

Informatie over Botulisme is te vinden op de site van het Hoogheemraadschap: https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/waterkwaliteit/botulisme/ en op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/botulisme