Street-art fietstocht

Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 is de Werkgroep Buurtverfraaiing ontstaan. De werkgroep bestaat uit vier leden en wil onderzoeken hoe de aantrekkelijkheid van de buurt kan worden vergroot middels street-art (beschilderen van muren) of andere kunstuitingen.

Om zich te oriënteren op street-art, fietsten drie leden van de werkgroep eind juli langs een aantal muurschilderingen die Utrecht al rijk is. Op woensdag 19 en donderdag 20 augustus kunnen geïnteresseerde buurtbewoners meefietsen met de werkgroepleden om zich een beeld te vormen van deze kunstvorm. De vertrektijd is 15.30 uur, Huizingalaan 26. Bij drie deelnemers gaat de tour door en bij acht deelnemers is de tour vol. Opgeven via whatsapp op 0626022073 (telefoon van Benita).

Het is interessant om onderling van gedachten te wisselen over wat wenselijk is in onze buurt. Ook is het goed om samen na te denken over muurschilderingen voor onze buurt. Zijn die geschikt of is een andere vorm van kunst in onze openbare ruimte aantrekkelijker? Het doel van de excursie is om eens stil te staan bij mogelijkheden en onmogelijkheden. Om een indruk te geven, hieronder een fotocollage van Annemieke, met verschillende kunstvormen in de openbare ruimte: van muurschilderingen tot het bronzen beeld bij de Schouwburg van de Drie Gratiën. En daartussen zit nog een heel groot scala. De beslissing voor onze buurt is nog lang niet aan de orde: de oriëntering is pas nèt begonnen.

Werkgroep Informatie

Fotocollage gemaakt door Annemieke Willems