Definitieve agenda buurtvergadering bekend

Maandag 22 juni om 20.00 uur vindt via beeldbellen (ZOOM) de uitgestelde ALV van de buurtvereniging plaats.

Inmiddels is de definitieve agenda bekend.

Opgave is nog mogelijk tot zondagavond 21 juni door een mailbericht te sturen naar penningmeester@ezelsdijk.nl

Agenda ALV Buurtvereniging Ezelsdijk – online – 22 juni 2020, 20.00 uur

1. Welkom

2. Terugblik op 2019
– Bestuur
– Werkgroepen

3. Financiën
– Afrekening 2019
– Begroting 2020
– Voorstel verhoging kosten lidmaatschap i.v.m. AED

4. Wat speelt er op dit moment in de wijk
– Voorstel street-art
– Voorstel opfriscursus reanimatie en AED-gebruik
– Nieuwbouw winkelcentrum Jan van Galenstraat + appartementen
– Communicatie in de buurt over mooie, individuele initiatieven