Buurtvergadering 2020 digitaal

De Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 16 maart gepland was, is dit jaar helaas in het Corona-water gevallen. We willen als bestuur toch verantwoording afleggen over de uitgaven in het jaar 2019 en instemming vragen voor de begroting van 2020. Op de uitnodiging voor de ALV stonden de verslagen van de werkgroepen. Die maken deel  uit van de vergadering. Ook willen we kijken naar wat er bekend is over de nieuwbouwplannen van het winkelcentrum aan de Jan van Galenstraat en de verbouwplannen bij Nimeto. Wellicht is er nieuws te melden over de Short Stay-accommodatie aan de Huizingalaan 121.

Dat doen we graag samen met u tijdens een online vergadering via beeldbellen met het programma Zoom, op maandag 22 juni a.s. om 20.00 uur.

Heeft u daarvoor interesse, stuur dan een mailberichtje naar de secretaris vóór 19 juni: secretaris@ezelsdijk.nl. U krijgt daarna van hem via mail de nodige informatie om deel te kunnen nemen aan deze online-vergadering.

Dit keer kunnen we helaas niet voor een kopje koffie en een afsluitend drankje zorgen, maar om elkaar zo een keer tegen te komen, is toch ook de moeite waard vindt het bestuur.

Samenvattend:

  • maandag 22 juni om 20.00 uur online-ALV Buurtvereniging Ezelsdijk via Zoom,
  • opgeven vóór 19 juni per mail: secretaris@ezelsdijk.nl,
  • na opgave worden u de agenda, de vergaderstukken en de link per mail toegestuurd
  • als u niet kunt deelnemen 22 juni, dan kunt u vragen of opmerkingen vooraf aan de secretaris mailen.

Jos van Houwelingen, voorzitter
Hans van Dijk, penningmeester
Xander Mol, secretaris