Buurtfeest

De Buurtfeestcommissie heeft vergaderd over de mogelijkheden van een Buurtfeest in coronatijd op 12 september 2020. Wij bedachten vele varianten, allemaal met inachtneming van de regeringsregels betreffende corona over samenscholing, hygiëne, onderlinge afstand en looproutes. We kwamen tot het inzicht dat met de huidige coronaregels een Buurtfeest volgens de traditionele opzet niet mogelijk is. Ook de alternatieven zijn te afhankelijk van de vele veranderingen die gaan komen. De coronaregels worden nu opgerekt, maar niemand kan met zekerheid zeggen wat de mogelijkheden zijn in september.

Het doel van het Buurtfeest is: een fijn buurtgenoten-feest samen met de kinderen, om de buurtcohesie te vergroten. Met de regelgeving van nu èn de onzekerheden over de regelgeving die half september zal geleden, ziet de commissie geen realistische mogelijkheid om op dit moment te starten met het organiseren van een gezellig Buurtfeest waarbij de hygiëne en de onderlinge afstand gewaarborgd is.

De Buurtfeestcommissie heeft besloten om begin september opnieuw bij elkaar te komen en op basis van de regelgeving die dàn geldt en de mogelijkheden die er dàn zijn, te beslissen over de invulling van het Buurtfeest van 12 september. Het kan zijn dat het Buurtfeest afgeslankt doorgaat of dat het alleen een Kinderbuurtfeest wordt of dat het helemaal niet doorgaat. Houd voor informatie de website en uw brievenbus in de gaten.

Met vriendelijke groet, Pieter, Gert-Jan, Marijk, Thieu, Anneleen.