Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de Vereniging Ezelsdijk nodigt alle buurtbewoners uit voor de ALV op maandag 16 maart in basisschool De Wissel aan de Oortlaan. Inloop om 19.45 uur, verse koffie en thee met iets lekkers worden verzorgd. Vergadering start om 20.00 uur.

Noteert u vast datum en plaats, er volgt nog een flyer over deze buurtactiviteit.