Bericht over Hostel de Hoek

Hostel de Hoek ligt aan de Kardinaal de Jongweg net over het spoor. Er wonen alcohol- en drugsverslaafde mannen en vrouwen. De begeleiding is in handen van het Leger des Heils. Om de communicatie met de omliggende buurten te waarborgen, is de Beheergroep ingesteld. Twee keer per jaar vergadert deze Beheergroep. Bij heel dringende zaken vaker.
Namens de Ezelsdijkbuurt zijn Annemieke Willems en Carla Verrips contactpersonen. Op 26 november 2019 was de meest recente vergadering en Annemieke en Carla waren beiden aanwezig.

Wendie Heikamp is sinds de zomer de nieuwe locatiemanager van het hostel, Lonneke van Doorn is de gebiedsmanager veiligheid noordoost Gemeente Utrecht en Tjerk Kramer is de wijkagent. Zij waren gedrieën aanwezig. Maarten Godschalk is wijkagent voor het hostel, hij was verhinderd. Verder waren er meerdere buurtbewoners van de buurten rondom het hostel aanwezig.

Het afgelopen half jaar was het redelijk rustig. Ook bij navraag in onze eigen buurt: weinig diefstallen, wel bedelen, vooral bij De Gaard. Advies is om GEEN geld te geven: als je geld geeft, houd je de verslaving (mede) in stand. Geef eventueel iets te eten of wat lekkers. Hostelbewoners krijgen hun natje en droogje en een slaapplaats in het hostel. Al het extra geld dat bewoners verwerven, besteden zij aan alcohol en drugs. Het Leger des Heils probeert bewoners van hun verslaving af te helpen en dat lukt ook een enkele keer. Men zoekt dan voor deze mensen huisvesting los van het hostel maar wel in de buurt zodat een beroep op het hostel altijd mogelijk is. Misschien kan deze huisvesting plaatsvinden op het scoutingterrein aan de Kardinaal de Jongweg als daar appartementen worden gebouwd.

Een slimme hostelbewoner heeft klanten van AH aangeboden de boodschappen naar hun auto te dragen, weliswaar voor wat geld. Dat vonden de meeste aanwezigen een vindingrijke actie. Zo wordt er gewoon voor het geld gewerkt.

Wanneer je ziet dealen, verzoekt de wijkagent om altijd het kenteken van de dealerauto door te bellen maar wees voorzichtig en breng jezelf niet in gevaar. Bij meerdere aangiftes van hetzelfde kenteken kan de auto in beslag worden genomen.

Een bizarre situatie is er voor enkele bewoners van de Oortlaan: voor hen die hun achtergang (en tuin) aan het spoor hebben liggen. Er worden regelmatig gebruikte condooms gevonden. Wie doen dat? Bewoners, het hostel, de politie en de gemeente zijn daar alert op. Bewoners hebben inmiddels de achtergang helemaal opgeruimd, ze hebben met de gemeente de struiken gesnoeid en een boom weggehaald. Zo is er meer zicht op wat daar gebeurt. Bewoner Wout heeft van de gemeente een verboden toegangsbord gekregen en geplaatst. Wie zich in die achtergang bevindt, begeeft zich op verboden terrein en de politie kan dan bekeuren. We wachten de ontwikkelingen af. Zie je iets of weet je iets, neem dan contact op met de wijkagent.

Op 10 december 2019 is er brand geweest in het hostel. Er is met groot materieel uitgerukt. Hostelbewoners en personeel moesten even het pand uit. Na korte tijd is de brand geblust en kon iedereen weer naar binnen. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.

Contact

Verslaglegging: Carla Verrips