Beheergroep Hostel de Hoek

Verslag buurtbeheergroep hostel de Hoek 16 juli 2019
Hostel de Hoek aan de Kögllaan, net over het spoor, biedt huisvesting en zorg aan drugs- (en alcohol) verslaafden. Het hostel wordt geleid door het Leger des Heils. Om de communicatie met de omringende buurten te waarborgen is de Buurtbeheergroep hostel De Hoek in het leven geroepen. De Buurtbeheergroep komt twee keer per jaar, zonodig vaker, bij elkaar. Carla Verrips zit namens de buurtvereniging Ezelsdijk in de Buurtbeheergroep en Annemieke Willems vertegenwoordigt de bewoners van de gele flat aan de Zeemanlaan.

Aanwezigen
Twee tuinders van de Pioniers: Froukelien en Beatrix; drie buurtbewoners: Alexander, Hans en Carla (Annemieke was verhinderd); twee personen vanuit de Gemeente: Lonneke en José; Tjerk de wijkagent plus Niels en Wendie van het hostel. Niels heeft afscheid genomen van de Beheergroep. Hij is gevraagd voor een andere baan en die heeft hij geaccepteerd. Hij gaat hostel De Hoek dus verlaten nadat hij er ruim 5 jaar gewerkt heeft als manager. Wij zijn Niels zeer dankbaar voor het werk dat hij gedaan heeft en de manier waarop hij dat deed. Niels wordt opgevolgd door Wendie. Zij is afkomstig van het hostel in Leidse Rijn.

Binnengekomen klachten
Het afgelopen half jaar werd gekenmerkt door betrekkelijk weinig klachten. De sfeer was rustig en stabiel in de buurten rondom het hostel.
Een paar keer werd er gebedeld bij de Gaard, er is een fiets gestolen in onze buurt, er waren sluipers door een achterom aan de Oortlaan maar dat waren waarschijnlijk jongens die een hut bouwden bij Basisschool De Wissel en geen hostelbewoners. Er was een keer sprake van een bedreiging bij de Pioniers. Ook is er ingebroken daar, maar de daders waren bezoekers van hostelbewoners, geen hostelbewoners zelf. Twee keer is er dealen in onze buurt geconstateerd, 1 keer op de hoek van de Zeemanlaan en de Oortlaan en 1 keer op de hoek van de Huizingalaan en de Van Ginnekenlaan. Het ging er ‘gemoedelijk’ aan toe. Genoemde gebeurtenissen zijn acceptabel, concludeerde de vergadering.
Alle klachten die binnen komen worden met de hostelbewoners besproken en er wordt naar verbeteringen gezocht. Mocht iemand echt over de schreef gaan, dan kan tijdelijke uithuisplaatsing plaatsvinden. Bij herhaling wordt iemand definitief de toegang ontzegd.
De wijkagent zegt dat het verstandig is om altijd alle klachten te melden (zowel bij het hostel als bij de wijkagent).
In geval van dealen: kenteken doorgeven als dat mogelijk is. Geen paniek, ook niet via 112. Zeker niet als het dealen rustig gebeurt. Wel 112 bellen bij agressie.

Ontwikkelingen
De gemeente heeft haar oog laten vallen op het terrein van de Scouting aan de Kardinaal de Jongweg. Misschien kan de Scouting verhuizen naar de opslag van Stadsbedrijven in de Voorveldse Polder. Dan kan alleen als de opslag van Stadsbedrijven kan verhuizen naar elders. Er zouden op het huidige scoutingterrein dan wooneenheden gebouwd kunnen worden van een paar verdiepingen, met name voor studenten en wellicht ook voor starters. Probleem is nog wel de luchtkwaliteit aldaar.
Het hostel zou als dit alles doorgaat, graag een paar woningen willen gebruiken voor hostelbewoners die clean zijn en aan meer zelfstandige huisvesting toe zijn, want zulke huisvesting is er nu niet. We moeten dan denken aan een termijn van minimaal 2 jaar.

Ook bij het hostel zijn nieuwe ontwikkelingen. Allereerst het vertrek van manager Niels en de komst van manager Wendie.
Verder is er een jobcoach aangetrokken en toevallig is zijn naam Job. Hij gaat hostelbewoners begeleiden naar werk, werk dat ze aankunnen. Hieronder wordt ook verstaan het schoonmaken van de omgeving en van onze buurt. Wellicht kunnen ze aansluiten bij onze jaarlijkse schoonmaakochtend in april.
Ook is er een maatschappelijk werkster aangesteld (Jacqueline). Zij gaat zich o.a. bezighouden met de netwerken van de bewoners en de uitbreiding daarvan.
Eerder was er al een psycholoog in dienst gekomen die de bewoners helpt bij hun psychische problemen.

Namen en telefoonnummers
Politie: 112 hardrijden, agressie
Wijkagent: 0900 – 8844 bij diefstal en dealen (kenteken doorgeven indien mogelijk)
Hostel: 2721218 alle soorten klachten
Manager hostel: Wendie Heikamp, wendie.heikamp@legerdesheils.nl
Buurtbeheergroep: Carla Verrips, carlaverrips@hotmail.com

Carla Verrips