Buurt-AED onthuld

Vrijdag 19 april was de presentatie en onthulling van de Buurt-AED. Meer informatie hierover staat in het jaarverslag van de Algemene Leden Vergadering van 26 maart. Dit verslag staat op de Buurtsite. Er zijn 23 buurtgenoten die hebben meegedaan aan de cursus ‘reanimatie en gebruik AED’, die in onlangs april is georganiseerd.

Andere foto’s van de onthulling vindt u hier.