Doe mee met de actie Buurt AED

‘Elke seconde telt. Hoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de kans op overleven. Red levens met een eigen buurtAED!’

Op 1 februari 2019 starten wij in de Ezelsdijk een crowdfunding actie om in onze buurt een openbare buurtAED te kunnen plaatsen. Met deze actie willen we binnen een maand geld bij elkaar brengen om er voor te zorgen dat ook in onze buurt bij een hartstilstand direct de eerste, levensreddende hulp kan worden geboden. Beoogde plek van de BuurtAED is aan de zijmuur bij Huizingalaan 26. Dit initiatief wordt ondersteund door de Hartstichting.

Waarom een buurtAED?
Een AED = Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij iemand met een plotselinge hartstilstand. Op een geautomatiseerde manier kan een elektrische schok worden gegeven, met als doel het hart weer in een ritme te brengen.
Hoe eerder bij een hartstilstand begonnen wordt met reanimatie en AED, des te meer kans op succes! Dit kunnen we bereiken als in de buurt een AED aanwezig is en als ook buurtbewoners – en niet alleen professionele hulpverleners – de AED kunnen gebruiken. In Nederland hebben jaarlijks zo’n 17.000 mensen een hartstilstand, meestal in en om het huis. En het lot treft niet alleen ouderen. Met een AED in de buurt kun je meteen in actie komen!

Hoe doe je mee met de crowdfundingactie?
Klik hier of ga naar www.buurtaed.nl. Kies in de bovenbalk:  Zoek een actie. Vul onder Acties ‘Ezelsdijk’ in. Je kunt daar de stand van zaken in onze buurt bekijken en tevens je donatie starten via Doneer nu. Kies een bedrag en maak het over met Ideal. Doneren kan met je naam, of anoniem.

In bijna 3000 buurten in Nederland, ook in Utrecht, is een buurtAED project met succes gaande of al afgesloten. De Hartstichting heeft de website www.buurtaed.nl gelanceerd. Daar staat veel informatie over de actie buurtAED.

In totaal moeten wij als buurtbewoners rond de 1700 euro inzamelen om een AED te kunnen plaatsen. In onze buurt met 230 brievenbusadressen betekent dat bijvoorbeeld dat 83 personen 20 euro zouden moeten doneren. Bij 75 deelnames is het een bedrag van gemiddeld 25 euro. Wij krijgen daarvoor 30 dagen de tijd. Daarna sluit de actie.
Wij gaan op 1 februari starten. De Hartstichting zal na en succesvolle afronding de actie subsidiëren met een bedrag van rond 1000 euro op de aanschaf van de AED. Als we het benodigde geld niet bij elkaar krijgen, dan zal het overgemaakte geld aan je worden teruggestort. Maar: wij hopen natuurlijk op veel belangstelling voor deze actie!

Reanimatie-AED cursus in de buurt
Naast het beschikbaar maken van een buurtAED willen wij kijken wie uit de buurt interesse hebben in een reanimatie-AED cursus van één dagdeel.  Bij voldoende belangstelling zullen we die organiseren, waarschijnlijk op een locatie in de buurt. Mail voor opgave en meer informatie naar buurtaedezelsdijk@outlook.com.
Als je wilt,  kun je na afloop van de  cursus je aanmelden als burgerhulp-verlener. Je krijgt dan een sms wanneer in onze buurt iemand gereanimeerd moet worden.

De initiatiefnemers van de actie: Aadje Bloem, Hans van Dijk, Carla Verrips (vrnl).

Initiatiefnemers: Aadje Bloem, Hans van Dijk, Carla Verrips.
De buurtvereniging Ezelsdijk ondersteunt deze actie van harte.
Over deze actie is ook een flyer in de buurt verspreid.