‘ouderenzorg’ in Utrecht Noordoost

Van de bomen en het bos
Als je hulp nodig hebt op sociaal gebied of op een ander vlak, waar moet je dan heen? Sinds de zorg onder de hoede van de Gemeente valt, is het niet altijd eenvoudig om je weg te vinden binnen alle organisaties die ons kunnen helpen.

Onlangs hadden Carla Verrips en ik een gesprek met Anne de Haan, werkzaam bij het project Beter Thuis. Dit project is in het najaar van 2018 gestart. Het valt onder Buurtteam Utrecht Noordoost. Daaronder vallen de buurten: Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Tuindorp-Oost, Tuindorp, Voordorp, Zeeheldenbuurt, Huizingalaan en Voorveldse polder.
Netwerkorganisatie Beter Thuis werkt samen met bewoners, professionals en netwerken in de wijk Utrecht Noordoost aan toekomstige ouderenzorg. Niet alleen gericht op langer thuis, maar vooral op beter en met de juiste ondersteuning thuis oud worden.

En waar moeten wij als Ezelsdijkers nu wezen met onze vragen? Bij Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat nummer 1. Contact leg je via E-mail of door langs te gaan. Inlooptijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur. Dit Buurtcentrum verbindt de klant en zijn vraag aan de juiste hulporganisatie. Kijk ook op www.buurtteamsutrecht.nl. Dat is een heldere site met veel informatie.

Anne was benieuwd naar onze ervaringen binnen de Ezelsdijkbuurt met verbindende activiteiten, met name het Buurteten. Anne, Carla en ik hebben daarover een gesprek gehad en het een en ander verteld. Mogelijk hebben andere buurten daar een voorbeeld aan. Het interview wordt binnenkort gepubliceerd in de Nieuwsbrief van Beter Thuis.

Werkgroep Informatie, Anneleen Arnolds