Constructief overleg beheergroep Hostel de Hoek

Constructief overleg beheergroep Hostel de Hoek

Hostel de Hoek huisvest en verzorgt al bijna twintig jaar harddrugs- en alcoholverslaafden in haar pand, net over de spoorlijn aan de Kardinaal de Jongweg. Het Leger des Heils zet zich samen met enthousiaste medewerkers in voor de bewoners. Er is een Beheergroep waarmee tweejaarlijks wordt overlegd. Op 14 januari 2019 kwamen we weer bij elkaar: mensen van tuinvereniging De Pioniers, van Scouting Derde Utrechtse Groep, bewoners van De Waaier en van het nieuwe gebouw op de hoek van de Sartreweg plus ikzelf vanuit de Ezelsdijkbuurt. Verder waren aanwezig: de manager van het Hostel: Niels, de (nieuwe) wijkagent: Tjerk, medewerker veiligheid gemeente Utrecht: Lukas, een ervaringsdeskundige (al een paar jaar afgekickt en nu in dienst van het Hostel) en een bewoner van De Hoek. Deze wilde graag persoonlijk van ons horen wat onze klachten zijn. Heel dapper om in deze groep je oor te luisteren te leggen. We missen nog bewoners uit Voordorp en uit de Veemarktbuurt. Ken je iemand die geïnteresseerd is? Deze persoon is meer dan welkom.

Klachten

De klachten zijn verdeeld over drie items en zijn opgetekend in de laatste negen maanden van 2018.

Diefstal
Enkele (nieuwe) fietsen gestolen. Er liggen af en toe oudere fietsen in de struiken. Ook staan er soms fietsen bij het Hostel waarvan niet duidelijk is van wie ze zijn. Geen meldingen van inbraak maar wel een insluiping.

Dealen
Meerdere meldingen. Ook hardrijden door dealers. Er is een aantal kentekens genoteerd. Ook zijn er foto’s gemaakt van een dealer en van bewoners uit het Hostel.

Vervelend gedrag
Bedelen, geluidsoverlast, schreeuwen op straat, zich ontlasten in de bosjes, rondhangen in portieken.

Wat wordt er aan gedaan en wat kunnen we zelf doen?

Hostel en Politie
Er wordt met iedere klachtveroorzaker gesproken en overlegd hoe het beter kan: een persoonsgerichte aanpak heeft het meeste resultaat. Beveiliging gaat kijken en haalt eventueel bewoners weg. Alle klachten worden besproken in het veiligheidsoverleg. Soms zijn er te weinig concrete gegevens bekend om te kunnen optreden. Het zijn niet altijd hostelbewoners die de overlast veroorzaken.
Er is aan de hostelbewoners gevraagd of ze de dealers willen wijzen op gevaarlijk rijgedrag. Bewoners geven aan dat dat de dealers niet interesseert. Dealers bepalen ook de plek waar gedeald wordt. Soms wordt een gebiedsverbod opgelegd. Bewoners worden soms tijdelijk uitgeplaatst naar een ander hostel.

Buurtbewoners
Geef diefstal altijd aan bij de politie. Bel 112 als je een dealer ziet en noteer zo mogelijk een kenteken. Neem een foto. Denk wel altijd om je eigen veiligheid. Blijf meldingen doen aan het Hostel: diefstal, dealen en vervelend gedrag. Maar ook: spreek eens een hostelbewoner aan, maak een praatje. En: wees creatief, denk in oplossingen.

Ontwikkelingen

Veel wordt er al gedaan en gaat er gedaan worden. Zo krijgt het Hostel een beveiligingscamera gericht op de parkeerplaatsen. Er is een geluidsmuur aangebracht tussen hostel en De Pioniers. Er is een psycholoog aangesteld. In oktober zijn wethouders en raadsleden op bezoek geweest. Er wordt 15 september weer een ‘Burendag’ georganiseerd. Neem een kijkje! Er is een schoonmaakteam van hostelbewoners samengesteld dat als start het speelterrein van basisschool De Wissel heeft schoongemaakt. Bewoners van de gele flat aan de Zeemanlaan hebben een groenstrook onder hun balkons laten aanleggen (uit het initiatievenfonds), met allerhande prikstruiken om het hangen onder de balkons tegen te gaan. Ook hebben zij nissen opgeheven door de toegangsdeur naar voren te plaatsen. Al deze creatieve ideeën helpen mee, de buurt goed leefbaar te houden.

Tot slot

De aanwezigen zijn tevreden over hoe de Beheergroep functioneert en vinden deze manier van overleggen effectief. Manager Niels is altijd bereid om te luisteren naar klachten en mee te denken bij het zoeken naar oplossingen. Niels zal ook de jaarvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk bezoeken.

Er is regelmatig een verslaafde die afkickt mede dankzij de goede zorgen van het Hostel en het Leger des Heils. Bijzonder: het Hostel heeft een anonieme gift ontvangen. Tot slot kregen alle aanwezigen een attentie voor hun inzet.

Hostel de Hoek, Kögllaan 25, Manager Niels Mertens tel 030 2721218
Politie spoed: 112
Politie geen spoed: 0900 8844

Beheergroep namens de Ezelsdijkbuurt Carla Verrips: carlaverrips@hotmail.com