Uitnodiging jaarvergadering

Maandag 26 maart a.s. vindt in Basisschool De Wissel de jaarvergadering 2018 plaats van Buurtvereniging Ezelsdijk. Wil je weten wat er zoal speelt in onze buurt en je bijdrage leveren aan de onderlinge samenhang? Welkom! Ben je nu al benieuwd naar de activiteiten van de buurtvereniging. Lees dan hier het verslag van de werkgroepen. Het programma van de jaarvergadering is als volgt:

19.30    Inloop met koffie, thee en koek
19.45    Opening door de voorzitter
19.55    Verslag van penningmeester en secretaris
20.15    Elkaar bijpraten over…
            – buurtstroom
            – plannen winkels/stadsboulevard
            – herinrichting Huizingalaan
20.45    PAUZE
21.00    Ontspannende activiteit
21.30    Wat verder ter tafel komt
21.45    Afsluiting & borrel