Buurtgroen schoonmaakdag

op zaterdag 7 april 2018

De Werkgroep Groen organiseert de jaarlijkse opruimdag in de buurt. Zwerfvuil verzamelen uit het openbaar groen in de Ezelsdijkbuurt. Neem zelf tuinhandschoenen mee; voor vuilzakken wordt gezorgd.

11.00 uur: koffie en koek bij de garage van Jaap Groot, Huizingalaan 57 (waar het buurtfeest altijd is)
13.00 uur: afsluiting met broodjes en soep

De Werkgroep Groen: Jos van Houwelingen, Gerdien Griffioen, Ina Massop, Carla Verrips