Toekomstige Ouderen

Medewerkers van Wijk & Co en Buurtteam Sociaal gaan een informatiedag organiseren rond lichamelijke en geestelijke gezondheid met als titel Toekomstige Ouderen. De bijeenkomst valt op donderdag 22 maart, van 16.00 uur tot 20.00 uur. Plaats van samenkomst is Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1 te Utrecht.

Thema’s die besproken worden zijn:
1)    sociale samenhang & netwerk
2)    wonen
3)    gezondheid
4)    informatievoorziening (online)

De bijeenkomst is interactief en er zijn verschillende sprekers. We stellen het op prijs als u van tevoren uw bezoek zou willen aanmelden i.v.m. catering voa 06-22 96 27 51 of manique.mulder@buurtteamsutrecht.nl.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Justin, Reilif, Manique, Heike, Radouane en Gonny
Wijk&Co en Buurtteam Sociaal Utrecht