In gesprek met Hostel De Hoek

Het is druk vanuit onze buurt bij het Hostel De Hoek. Waren in november bewoners van de Oortlaan daar te gast, in december kwamen bewoners van de gele flat aan de Zeemanlaan op bezoek. De flatbewoners wilden graag kennismaken met de organisatie achter het hostel en met de medewerkers; veel hostelbewoners kenden ze al. Met name wilden ze graag hun eigen ervaringen rondom het hostel vertellen en horen wat er zoal met hun meldingen over overlast wordt gedaan. De bijeenkomst was mede georganiseerd door bewoonster Dimphy. Aanwezig waren ook: de manager van het hostel Niels, de gebiedsmanager veiligheid noordoost Lonneke, wijkagent Paul en lid beheergroep Carla.
Ook nu weer blijkt dat de grootste problemen bij de dealers liggen, door het harde rijden in de buurt. Al maken sommige hostelbewoners er soms ook een potje van door bijvoorbeeld de broek te laten zakken of te plassen in de portieken. Veel hostelbewoners hebben een serie ongelukkige ervaringen in het leven gehad, op vele gebieden. Het hostel is het allerlaatste vangnet, anders volgt weer de straat. Schokkend is de documentaire ‘Andere Tijden’ die vorig jaar werd www.anderetijden.nl/aflevering/689/De-hel-van-Hoog-Catharijne
Het Leger des Heils zet zich in om verslaafden een waardig bestaan te geven en te helpen bij afkicken.

Klik hieronder op Lees meer… voor:
Aanpak overlast
.

Maar goed, hoe houden we de overlast in dit stukje van onze buurt binnen de perken? Diverse oplossingen passeren de revue: cameratoezicht, extra verlichting, afsluiten van nissen, prikkelstruiken onder de balkons en langs de flat. Dit kan en zal de komende tijd allemaal uitgezocht en uitgewerkt worden. Klachten over dealen kun je melden bij 112. Wil je horen wat er met je melding wordt of is gedaan, vraag daar dan naar. Klachten over vervelend gedrag kun je melden bij het hostel zelf via telefoonnummer 030- 2721218.

Onlangs is de Beheergroep op gesprek geweest bij wethouder Kees Diepeveen die de portefeuille ‘zorg en maatschappelijke opvang & welzijn’ beheert. Daar is onder andere de mogelijkheid besproken van gebiedsverboden voor dealers. Die kunnen door de burgemeester voor drie maanden worden afgegeven en eventueel verlengd worden tot één jaar. Dan moeten wel behoorlijk wat aangiften tegen de dealers zijn gedaan. Dus melden van dealen heeft zin! In de Beheergroep zal een eventueel gebiedsverbod verder worden uitgewerkt. Ook zal in de Beheergroep worden besproken hoe hostelbewoners iets kunnen terugdoen voor onze buurt en hoe we dat kunnen organiseren. Een voorbeeld van een activiteit zien we bij het Hostel Griftpark, waar de bewoners schoonmaakwerk doen in het park.
Het zou mooi zijn als wij als buurtbewoners eens een gesprekje proberen aan te knopen met een hostelbewoner om belangstelling te tonen.

Carla Verrips, lid Beheergroep Hostel De Hoek, vanuit Buurtvereniging Ezelsdijk