Nieuwsbrief wijkbureau Noordoost

  •  De gemeente gaat de Eykmanlaan opnieuw inrichten. De Eykmanlaan wordt een weg waar mensen makkelijker kunnen oversteken. Ook komt er meer ruimte voor groen. De uitgangspunten voor de nieuwe inrichting staan in het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp. Het college van B en W heeft dit op 14 november vastgesteld. Midden 2018 starten de werkzaamheden. Meer informatie vindt u hier.
  • Geen geschikt dak voor zonnepanelen? Bewoners uit Utrecht Noordoost hebben Buurtstroom Griftkwartier opgezet. Op het dak van een appartementencomplex van de SSH aan de Dekhuyzenstraat komen 188 zonnepanelen te liggen voor mensen uit de omgeving die zelf geen (geschikt) dak hebben. Bewoners uit de postcodegebieden 3571, 3572, 3573, 3581, 3583, 3512 en 3514 kunnen meedoen. Meer informatie vindt u hier.