Contact met hostel de Hoek

Van Carla Verrips, Beheergroep hostel de Hoek, namens Ezelsdijk

Twee bewoners van de Oortlaan en één van de De Sitterlaan zijn half november 2017 op bezoek geweest bij hostel de Hoek. Wij hadden om een gesprek gevraagd omdat bij periodes een deel van de Oortlaan overlast heeft met betrekking tot het hostel.
Hostel de Hoek ligt aan de Kögllaan net over het spoor bij de Kardinaal de Jongweg en huisvest en verzorgt al ruim 15 jaar harddrugs- en alcoholverslaafden (mannen en vrouwen).

Dealers
Op soms een fiets in de bosjes en onlangs de vondst van een condoom na, zien wij als het grootste probleem niet de hostelbewoners zelf, maar de dealers die deze bewoners van dope voorzien. Die racen dan door de straat uit angst dat zij zelf of het kenteken van hun auto gefotografeerd wordt door alerte buurtbewoners. Wij zijn daardoor bezorgd om de veiligheid met name van onze kinderen. Ook het dealen in het zicht van kinderen is ronduit onwenselijk. De hostelbewoners zijn de speelbal van de dealers: die bepalen waar de deal plaatsvindt en niet de hostelbewoner. En men dealt het liefst in een woonwijk want daar mag de politie niet hard rijden… Dealen is een misdrijf. De Utrechtse dealers zijn grotendeels bekend, maar alleen bij heterdaad mag de politie ingrijpen. Het dealen in (onze) buurten heeft trouwens bij de politie(leiding) geen prioriteit. Hostel en beheergroep zijn overigens heel tevreden over onze wijkagent

Drugs
Waren junks vroeger verslaafd aan heroïne en lagen ze in de tunnels van Hoog Catharijne (te creperen), nu is verslaving over de gehele stad verspreid. En het zijn dan niet alleen junks maar gewone burgers. Ook onder studenten is er een toename van problematisch gebruik. Men gebruikt de laatste jaren overigens nauwelijks heroïne meer maar voornamelijk cocaïne en alcohol.
Kan methadon de ontwenningsverschijnselen van heroïne nog enigszins opvangen, bij cocaïne lukt dat niet. En het probleem van cocaïne en alcohol is, dat je er steeds meer van nodig hebt. Dat is ook de moeilijkheid bij een eventuele medicinale verstrekking. Alcohol is overigens schadelijker voor je lichaam dan cocaïne. Hostelbewoners zelf denken dat zowel de wijk als zijzelf gebaat zullen zijn bij gereguleerde verstrekking (vaste dealer, vaste dealplek). Dit is bij de wet verboden.

Spagaat
De manager van het hostel, Niels, houdt zijn werk al vier jaar dapper vol. Voor hem zijn al diverse managers met de noorderzon vertrokken. Ook het overige personeel doet zijn of haar best om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen en te steunen. Zij zitten in een spagaat: hostelbewoners ondersteunen en buurtbewoners tevreden stellen. Ze proberen klachten aan te pakken en zoeken naar oplossingen. Het hostel is voor de bewoners het allerlaatste vangnet: geen hostel? dan komen ze gewoon op straat te staan. Dat gebeurt soms ook tijdelijk wanneer bewoners het al te bont maken. Bij ‘lichte’ overtredingen van afspraken worden bewoners soms enkele dagen uitgeplaatst bij een ander hostel. Alhoewel het welhaast onmogelijk lijkt, toch kicken er wel bewoners af. Dat is dan ook een vreugdevolle gebeurtenis. Waarvoor hulde voor het Leger des Heils.

Oplossingen
Maar hoe nu om te gaan met overlast in de buurt(en). Twee beheergroepen en het Leger des Heils hebben een brief gestuurd naar wethouders Everhardt (volksgezondheid en wijkwethouder van o.a. Noordoost) en Diepeveen (welzijn, zorg en maatschappelijke opvang) met het verzoek om een gesprek. Het gaat er om te zoeken naar nieuw aan te boren wegen om de problematiek voor de buurten maar ook voor de hostelbewoners aan te pakken. Daarbij is de politiek nl onmisbaar. Utrecht stelt zich positief op met betrekking tot het zoeken naar oplossingen, heeft
zich bijvoorbeeld aangemeld voor een proefexperiment legale wietteelt. Nog onduidelijk is of Utrecht hiervoor fiat krijgt van Den Haag. Misschien zijn gebiedsverboden die gelden voor dealers (en ook voor hostelbewoners) een oplossing. Maar dan moet wel gehandhaafd (kunnen) worden. Ook buurtbewoners zelf kunnen creatief meedenken met het zoeken naar oplossingen. Je wordt hierbij van harte uitgenodigd. Het gesprek met de wethouder zal met een beperkte delegatie in december plaatsvinden. Feitelijk is een hostel al weer een achterhaalde situatie. Er is een ontwikkeling gaande waarbij mensen van diverse pluimage naast elkaar in de buurten zullen wonen: autochtoon, allochtoon, al dan niet gehandicapt, jong, oud, statushouders/asielzoekers, verslaafden en noem maar op. Maar we zullen er als buurten mee moeten ‘dealen’ dat de hostels voorlopig niet gaan verdwijnen, dus ook ‘ons’ hostel niet.

‘s Avonds na ons gesprek was er een informatieve bijeenkomst met leerlingen van het Gregorius om te horen over (de valkuilen van een) verslaving. Een ex-verslaafde deed o.a. zijn verhaal en men kon vragen stellen. Het hostel vindt het nl belangrijk om jongeren vroegtijdig te informeren. Zo is er ook contact met basisschool de Wissel. Jong gewaarschuwd is oud niet gedaan (of zo iets). We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Carla Verrips

Namen en telefoonnummers
Poltie: hardrijden, agressie, dealen: 112
Wijkagent: 0900 – 8844
Hostel: bij incidenten 2721218
Manager: Niels Mertens
Beheergroep, namens Ezelsdijk: Carla Verrips, carlaverrips@hotmail.com