Start werkzaamheden Huizingalaan

Op maandag 27 november a.s. starten de werkzaamheden om de Huizingalaan en Karel Doormanlaan om te bouwen naar een fietsstraat. Deze werkzaamheden duren, zoals nu voorzien, tot eind februari 2018. Het ontwerp is toegelicht op 2 inloopbijeenkomsten en er is uitgelegd dat door de aanleg van de fietsstraat niet meer mag worden geparkeerd aan de noordzijde van de Huizingalaan. Door de reacties op het aangepaste ontwerp, is dit nogmaals aangepast.

In het wijkbericht is meer te lezen over de werkzaamheden en de tijdelijk genomen maatregelen. In het raadsbericht informeert de wethouder voor Verkeer en Mobiliteit de gemeenteraad over de op handen zijnde wijzigingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente (www.utrecht.nl). Hier is ook informatie te vinden over het ontwerp en de omleidingsroutes gedurende de werkzaamheden.