Toekomstige Ouderen

Beste bewoners / partners uit Noordoost,
 
Samen met bewoners uit Utrecht Noordoost zijn het Buurtteam en Wijk&co bezig om een informatieve bijeenkomst te organiseren in het voorjaar van 2018. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Toekomstige Ouderen’ in Utrecht Noordoost.
 
Aanleiding voor deze bijeenkomst is het gegeven dat er een steeds groter wordende groep ouderen ontstaat in Utrecht Noordoost die hier graag (zelfstandig) wil blijven wonen. Wij hebben samen met enkele bewoners vastgesteld dat er rondom een aantal thema’s mogelijk meer informatie gewenst is als het gaat om ouder worden in Noordoost. Deze thema’s zijn:
 
–              Sociale samenhang en netwerk
–              Domotica(De integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven), zorg, mobiliteit en wonen in de toekomst
–              Gezondheid, beweging en zingeving
–              Online informatievoorziening, cultuur en welzijn, levenseinde, praktische hulp en Buurtteam (informatie).
 
Afgelopen 12 oktober is er een bijeenkomst geweest met een aantal wijkbewoners om te brainstormen over een goed programma rond deze thema’s. In de bijlage vindt u de notulen van deze bijeenkomst.
 
Op 23 november om 19.00 uur is de volgende bijeenkomst gepland. Doel van deze vervolg bijeenkomst is om met de eerdere input verder te bouwen aan een goed programma voor de bijeenkomst in het voorjaar.
 
Wij vinden het prettig als u kunt aangeven of u erbij kan zijn. Liefst vóór 16 november bij Reilif Bonse via Reilif.bonse@wijkenco.nl
 
Hartelijke groet,
 
Gonny van de Genugten (Buurtteam Noordoost)
Reilif Bonse (Wijk&co / SamenNoordoost)
Justin van Riel (Wijk&co / SamenNoordoost)
Manique Mulder (Buurtteam Noordoost)
 
Met vriendelijke groet,

 Reilif Bonse
Sociaal Makelaar Wijk&co
Netwerkondersteuner SamenNoordoost & SamenOvervecht
06-23346808