Projectgroep Zonnepanelen

Op de jaarvergadering van maart 2017 is gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Basisschool De Wissel, om groene buurtstroom op te wekken. Naar aanleiding hiervan is er op 13  juni een informatie-avond geweest met energiecoöperatie Buurtstroom. Deze energiecoöperatie ondersteunt burgerinitiatieven en ontzorgt bij het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen. Zij weten veel over zonne-energie, wetgeving en financiën. De aanschaf en plaatsing van de panelen, het onderhoud en bijvoorbeeld de verzekering regelt Buurtstroom. Buurtstroom heeft in diverse wijken in Utrecht dergelijke initiatieven ondersteund. Het doel is om bij te dragen aan een groenere wereld zonder daar financieel op achteruit te gaan. Bovendien draagt een dergelijke activiteit bij aan buurtcohesie. Vier mensen vormen de projectgroep. Zij onderzoeken hoe verdere samenwerking met de school en met Buurtstroom eruit kan komen te zien. De projectgroep zoekt uit wat de precieze kosten zijn, wat het financiële voordeel is, de juridische consequenties en welke stappen er gezet moeten worden.

In het najaar volgt meer informatie. Zijn er concrete vragen die je beantwoord wilt zien, mail dan naar marlieswillemen@gmail.com

Op 3 juni is op deze website het bericht gepubliceerd over de informatie-avond. U kunt dat bericht hier teruglezen.