Willem van Doorn

Beste buurtbewoners,
 
Voor zover je het nog niet vernomen had, bericht ik jullie over het overlijden van Willem van Doorn.
Willem was ruim tien jaar penningmeester van onze buurtvereniging. Onder grote belangstelling, waarbij onze buurt ruim vertegenwoordigd was, werd vorige week woensdag afscheid genomen van Willem. Voor wie mee wil leven met Anneleen,
zijn partner en maatje, bij velen ook bekend vanwege haar inzet voor onze buurt: het adres is Huizingalaan 38.
 
Namens het bestuur,
Wim Vermeulen – secretaris