Ontmoetingsplekken werken samen in Noordoost

Wethouder Kees Diepeveen heeft zondag 7 mei de eerste gezamenlijke activiteitenagenda van verschillende bewonersinitiatieven in Noordoost in ontvangst genomen. Buurtbewoners hebben nu een beter overzicht van activiteiten in de buurt waar zij aan kunnen deelnemen. “Het huis van de wijk kent veel kamers”, stelde Kees Diepeveen. De locaties en buurtbewoners zijn verheugd deze ‘kamers' te vullen met activiteiten.

Samen Thuis in de wijk
Voor de senioren in de wijk is mee kunnen – en blijven – doen erg belangrijk. Als het gevolg van de veranderingen in de zorg wonen veel mensen langer thuis. Contacten onderhouden en nieuwe contacten aangaan kan eenzaamheid verminderen of zelfs preventief werken. Onder het motto ‘Samen thuis in de Wijk’ zetten de sleutelfiguren van verschillende locaties in Noordoost zich in om het activiteitenaanbod voor senioren in de wijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat een grotere groep bekend raakt met het activiteitenaanbod doordat elke locatie zijn eigen achterban attendeert op de activiteiten in de wijk. Mijn buurtwelzijn (een online platform voor buurtnieuws, activiteiten en vraag & aanbod) zorgt dat het aanbod ook online zichtbaar is. Het activiteitenaanbod is hier online te vinden: https://www.mijnbuurtwelzijn.nl/Utrecht-Staatsliedenbuurt/Overview/Activiteiten

Ontmoetingsplekken in de wijk

In de wijk Utrecht Noordoost zijn er verschillende ontmoetingsplekken die deelnemen aan ‘Samen thuis in de wijk’, namelijk: Buurtcentrum de Leeuw, Griftsteede, de Pauluskerk, de Tuindorpkerk, Nieuw Bleyenburg, Ons Buiten, De Driehoek, De Pioniers en Tuindorp-Oost. Deze locaties houden elkaar en wijkbewoners op de hoogte wanneer het gaat om dit activiteitenaanbod. Incidentele activiteiten worden bekend gemaakt op Mijn buurtwelzijn.
De organisaties die het initiatief ‘Huiskamer van de wijk’ helpen ondersteunen in Noordoost zijn: Wijk&co (SamenNoordoost), Careyn, AxionContinu, Wijkbureau Noordoost, Mijn Buurtwelzijn en U-Centraal. De gemeente Utrecht zorgt vanuit de sociale prestatie voor financiële ondersteuning.

Wilt u meer weten over de Huiskamer van de wijk?
Dan kunt u contact opnemen met Reilif Bonse (Sociaal Makelaar Wijk&co en netwerkondersteuner SamenNoordoost) via: Reilif.bonse@wijkenco.nl / 06-23346808