Enquête wijkbureau Noordoost

Ulis Tuankotta doet zijn afstudeerstage bij wijkbureau Oost/Noordoost en doet onderzoek naar de online communicatie van het wijkbureau. We onderzoeken hoe wij online signalen kunnen opvangen over wat er speelt onder bewoners. Maar ook hoe wij als wijkbureau bewoners/ondernemers online kunnen informeren over onderwerpen die spelen. U kunt ons helpen door de enquête in te vullen of door te sturen naar buurtbewoners. U kunt de enquête volledig anoniem invullen. Alvast hartelijk bedankt.