Buurtgroen-schoonmaakdag

 De werkgroep Groen organiseert de jaarlijkse opruimdag in de buurt. Zwerfvuil verzamelen uit het openbaar groen in de Ezelsdijkbuurt. Neem zelf tuinhandschoenen mee; voor vuilzakken wordt gezorgd.

Zaterdag 22 april

Start om 11 uur koffie en koek bij de garage van Ad & Loes Elsing, Huizingalaan 75.
Afsluiting om 13 uur op dezelfde plek, met broodjes en soep.

Kinderen en ouders, helpen jullie mee met het schoonmaken van Ons Pleintje? Vergeet ook de boomspiegels niet.

Werkgroep Groen van de buurtvereniging Ezelsdijk
Jos van Houwelingen, Marry Reinink, Ins Massop, Gerdien Griffioen.