Algemene Leden Vergadering

Beste buurtgenoten, iets voor in de agenda!!

De Algemene Leden Vergadering valt dit jaar op woensdag 29 maart. Buurtgenoten uit de Ezelsdijkbuurt komen bij elkaar in Basisschool De Wissel aan de Oortlaan. Inloop 19.45 uur; start jaarvergadering 20.00 uur. Meer informatie over het programma volgt nog.