Vergadering beheergroep De Hoek

Van Carla Verrips, beheergroep Hostel De Hoek

Half januari 2017 had de beheergroep van hostel De Hoek weer een overleg. Aanwezig waren buurtbewoners uit Tuindorp Oost, Munnikenplein/Kardinalen en Ezelsdijk, mensen van Tuinenpark De Pioniers, van Scouting Derde Utrechtse Groep, van de gemeente en de politie, iemand namens harddruggebruikers Utrecht en de manager van Hostel De Hoek.
We hebben over veel onderwerpen gepraat. Klik op “verder lezen” voor een verslag van de vergadering.

De Burendag
Die werd in september 2016 voor de tweede keer georganiseerd en het was een succes. Zowel het hostel als de scouting en de tuinvereniging hadden hun onderkomens opgetuigd en boden leuke activiteiten aan waarbij ze elkaar bezochten. Vanuit de Ezelsdijk was één persoon aanwezig. Er wordt in 2017 weer een burendag georganiseerd: op de derde zaterdag van september, 16 september dit jaar. Misschien kunnen wij als buurt ook iets verzinnen om hierbij aan te sluiten en in ieder geval met meer mensen aanwezig zijn.

Geluidswal
Er komt een geluidswal tussen het hostel en de tuinen van De Pioniers. Mensen op de tuin hebben soms last van harde muziek uit het hostel. Uitgezocht wordt hoe het staat met de vorderingen van de wal.

Participatie
Door meerdere aanwezigen wordt aangedrongen op deelname van hostelbewoners aan de beheergroep. Niels, manager van het hostel, zal proberen hier enthousiastelingen voor te werven.

Gereguleerde verstrekking
In de beheergroep is in het verleden de mogelijkheid van gereguleerde verstrekking besproken. Dat houdt in dat bewoners op een vaste plek hun dope kunnen ophalen en niet meer in de buurten hoeven te kopen bij de dealers. Voor buurtbewoners zou dat heel prettig zijn natuurlijk.
Het mag juridisch niet en ook het Leger des Heils, eigenaar van het hostel, is niet erg enthousiast: zo kun je ook de verslaving in stand houden. Zij zijn trots op de successen, immers er kicken toch elk jaar mensen af. Aan hostelbewoners is onlangs via een onderzoek naar hun mening gevraagd. De uitkomsten daarvan worden nog bekend gemaakt.

Oortlaan
Er is een onderzoek gedaan onder bewoners van de Oortlaan naar klachten over de maand november  2016: welke klachten waren er, wanneer, door wie werden ze veroorzaakt. Er was één duidelijk geval van dealen en één incident waarbij een hostelbewoner betrokken was. Ook waren er een paar incidenten waarbij hostelbewoners misschien betrokken waren. Twee bewoners hadden zich onveilig gevoeld.
Over die onveilige gevoelens is overleg geweest met de gebiedsmanager Veiligheid van de gemeente om te bekijken wat we voor deze bewoners kunnen doen.
Wat wij niet willen accepteren is hardrijden van dealers door onze straten, en agressie. Dergelijke zaken moeten we melden bij de politie. De politie vraagt verder om ook het dealen zelf te melden: noteer automerk, kleur en liefst kenteken. De politie blijft ook zonder meldingen van onze kant regelmatig rondrijden door onze buurt.
Heb je klachten over hostelbewoners waar je veel last van hebt, meld die dan bij het hostel zelf.
We willen een informeel bezoek aan het hostel arrangeren, bijvoorbeeld een kopje thee drinken, om  meer van elkaar te begrijpen.
Ter overweging: heb je toevallig de uitzending op TV gezien ‘Van andere tijden’ over de tunnel bij Hoog Catharijne? Daar zag je hoe drugsverslaafden toentertijd leefden: een mensonterende situatie. En ook met de veiligheid van het publiek was het slecht gesteld: je durfde zeker ‘s avonds niet over HC te lopen. Bedenk hoe dit alles, ondanks incidenten, verbeterd is sinds de hostels er zijn.

Klachten derde en vierde kwartaal 2016
Behalve de klachten uit onze buurt (Oortlaan: één keer dealen, één keer wildplassen) zijn door ander buurten twee klachten ingediend bij politie/het hostel: één keer dealen, één keer bedelen.

Namen en telefoonnummers
Politie bij hardrijden, agressie, dealen: tel. 112
Wijkagent Paul du Rand bij incidenten met minder haast: tel. 0900 – 8844
Hostel: bij incidenten tel. 2721218
Manager hostel De Hoek: Niels Mertens
Beheergroep, namens Ezelsdijk: Carla Verrips, carlaverrips@hotmail.com