Bijeenkomst drugsoverlast

Bijeenkomst op maandagavond 24 oktober op het Wijkbureau

In de afgelopen periode zijn bij politie en de Gemeente diverse meldingen binnen gekomen van verschillende vormen van overlast, waaronder drugs- en dealers overlast in uw wijk. We willen graag kijken welke maatregelen we kunnen nemen. We vragen u om uw ervaringen met ons te delen en mee te denken over een gerichte aanpak. Het Wijkbureau, Politie, Toezicht en Handhaving en hostel de Hoek organiseren hiervoor een overleg op maandag 24 oktober om 19.30 op het Wijkbureau, FC Donderstraat 1.

De Politie en Toezicht en Handhaving hebben regelmatig (extra) gesurveilleerd in de wijk. Door het hostel zijn afspraken gemaakt met cliënten. Het is voor ons belangrijk om helder te krijgen of die inzet helpt en hoeveel overlast wordt ervaren en door wie. We hebben de oren en ogen van u als bewoner daarbij hard nodig. Ook als u zelf geen overlast ervaart bent u welkom om met ons mee te denken. 

Blijf melden!

Wij vragen u als bewoner om alle incidenten, overlast en ongewone situaties bij ons te blijven melden. Let u dan op uiterlijke kenmerken van de betreffende personen (signalement, kleding en schoeisel), of voertuigen (kentekens). Aan de hand van uw meldingen kunnen politie en gemeente passende maatregelen nemen.

Verdachte situatie? Bel politie 112 als elke seconde telt. Dat geldt voor levensbedreigende en verdachte situaties of als u getuige bent van bijvoorbeeld (poging) tot autokraak of woninginbraak, vernieling of mishandeling. Belt u 0900 – 8844 bij geen spoed wel politie en 0800 7000 voor Meld misdaad anoniem. 
Voor meldingen over de openbare ruimte, zoals vuil, kapotte straatlantaarns, losliggende stoeptegels , vervuiling etc. kunt u terecht bij de Gemeente. Dankzij uw melding kan de gemeente snel passende maatregelen treffen. Melden kan ook via www.utrecht.nl/meldingen of telefoon 14030. Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij wijkbureau noordoost via 030 2860000.

Zou u, aangezien er plaats is voor ongeveer 15 personen, zo vriendelijk willen zijn om u aan te melden via noordoost@utrecht.nl of 030 2869988 als u komt?