Stand van zaken buurtgesprek drugsoverlast

Een aantal van de buurtbewoners heeft aangegeven duidelijk behoefte te hebben aan een buurtgesprek betreffende de drugs(deal)overlast. Op dit moment is het hostel bezig dat gesprek voor te bereiden en in overleg met o.a. de wijkagent tot een datum te komen. Er volgt zo snel mogelijk een officiële uitnodiging namens het hostel. Er wordt gemikt op de laatste week van oktober of de eerste week van november.