Spreekavond drugsoverlast

Op de jaarvergadering van 14 maart 2016 was één van de onderwerpen de dealoverlast in onze buurt. Onze gast van die avond, Niels Mertens locatiemanager van Hostel De Hoek, vertelde over het hostel, de bewoners, de behandeling, het drugsgebruik en de financiële positie van de hostelbewoners. Hij beantwoordde veel vragen waaronder die over dealen en gebruiken. Hij benadrukte dat melden van overlast bij de politie zinvol is èn blijft.

Inmiddels is Niels lid van nextdoor.nl en hij heeft meerdere mensen van de wijk gesproken over de ervaringen rondom dealoverlast. Helaas constateert hij dat de dealoverlast onverminderd aanwezig is ondanks sturing van het hostel, de gemeente en politie. Zij zijn dus dieper op de dynamiek van dealen ingegaan. Inmiddels hebben ze helder dat er meer gebruikers wonen in de wijk en de buurt, wat maakt dat alleen sturen op het hostel niet het gewenste effect geeft. Daarnaast is  er ook een groep dealers actief die graag via de wijk en de buurt verslaafde mensen voorzien van middelen. Dit geeft nu al geruime tijd overlast. 
In samenspraak met de gemeente vraagt Niels of de buurtbewoners interesse hebben in een spreekavond om de dealoverlast te bespreken en helder te krijgen wat de verschillende partijen kunnen doen.

Heeft u interesse? Geef u dan op bij de secretaris via info@ezelsdijk.nl , vóór 16 september. Naar aanleiding van het aantal geïnteresseerden, wordt besloten of de avond doorgaat.

Voorstel:
Eén avond een gesprek plannen met betrokken partijen op het Wijkbureau

Betrokken partijen:
Buurtbewoners, politie, gemeente, Hostel De Hoek, Portaal

Doel:

  • Helderheid over de te ervaren overlast krijgen met elkaar (wat, wie, waar, wanneer)
  • Mogelijkheden bespreken
  • Voorstellen doen ter verbetering