Ezelsdijk nieuws

Onlangs is een papieren flyer verschenen met nieuwtjes over de Ezelsdijkbuurt die de site nog niet hadden gehaald. Onderwerpen betroffen

  • Hotel Huizingalaan
  • Winkelcentrum Jan van Galenstraat
  • Flat Zeemanlaan
  • Buurtfeest
  • Energiecoöperatie
  • Garagesale
  • Beeld Ezelsdijk
  • Bloembakken in de Huizingalaan

Klik op <verder lezen>  om deze artikelen te lezen of klik hier om de papieren versie van de nieuwsbrief te lezen.

Overigens is inmiddels bekend wie het “ezelsbeeld” in de Jan van Galenstraat heeft gemaakt. Buurtbewoner Ina Massop wist te melden dat de maker van het beeld van de drie ezeltjes Floyd Dewitt is, gemaakt in 1970. De informatie komt uit het boek Beelden in de stad Utrecht, deel Fonds Stadsverfraaiing sinds 1948. In deel Percentageregeling sinds 1954 staan ook de kunstwerken voor De Helden (Arie van de Berg, 1968) én in De Wissel (Theo Blom, 1972). Tegen deze laatste kijken we aan bij de buurtvergaderingen.

Hotel Huizingalaan Enige tijd geleden is het pand net over het spoor (Huizingalaan 121) opgeleverd. Volgens eerdere berichten zouden hier starterswoningen komen. Omdat het geheel toch een wat andere indruk maakt, hebben we als buurtvereniging aan de bel getrokken bij het wijkteam Noord-Oost om te vragen hoe dit zit. Het gebouw is eigendom van HAVAAapartments, een appartementenverhuurbedrijf met meerdere locaties in Utrecht (zie www.havaaapartments.nl). Volgens het wijkbureau is hier vergunning technisch inderdaad iets niet goed gegaan en is de eigenaar er inmiddels op aangesproken. Het belangrijkste voor de buurt is dat er geen overlast ondervonden wordt, en dat lijkt vooralsnog inderdaad niet het geval. Voor de rest is dit een zaak voor de gemeente.

Winkelcentrum U hebt het vast al gezien: Doubai Lounge is gesloten. Dit is gebeurd op last van de gemeente, de onderneming is haar vergunning kwijtgeraakt. De restaurantfunctie van deze onderneming kwam volgens de gemeente onvoldoende uit de verf. Ook het bloemenwinkeltje op de hoek is opgehouden te bestaan, maar krijgt binnenkort een opvolger. Op 15 september opent bloemenwinkel ‘de Korenschoof’ en kunt u voor uw bloemen weer dicht bij huis terecht. Over een nieuwe huurder op de plek van Doubai Lounge is ons nog niets bekend. De buurtvereniging heeft wel contact met de gemeente om, voor zover dat te sturen is, te proberen er een ‘buurtvriendelijke’ winkel in te krijgen. En het liefst een verrijking voor het winkelaanbod natuurlijk. ‘

Flat Zeemanlaan Huurvereniging Elf Provinciën is van plan om de flat aan de Zeemanlaan te renoveren. De buitengevels vanaf de 1e etage worden vervangen; de gevelkozijnen worden vervangen voor kunststof met isolatieglas, alle balkonkozijnen worden geïsoleerd en alle gemetselde balkonmuurtjes worden vervangen door plaatstaal. Ook de dakbedekking wordt vervangen. Dit is goed nieuws, want de flat maakt al een tijdje een verpauperde indruk die het aanzicht van onze buurt niet ten goede komt. De bedoeling is dat de renovatie dit jaar nog wordt uitgevoerd.

Buurtfeest Zaterdag 3 september is het weer zover, het buurtfeest. Iedereen heeft een uitnodiging gehad, we hopen op een grote opkomst. De organisatie is als vanouds in deskundige handen en we hopen op mooi weer. Tot ziens op het buurtfeest!

Energiecoöperatie Op steeds meer plekken zie je dat buurtbewoners de handen ineen slaan en samen milieubewust energie gaan opwekken. Kan dat ook niet in onze buurt, vroeg laatst een buurtbewoner aan het bestuur. Een goed idee! Wie in onze buurt vindt het interessant dit initiatief op te pakken en verder uit te werken? Meld het bij Jos.

Garagesale Leuk voor contacten met uw medebuurtbewoners en gemakkelijk te organiseren: een garagesale of kofferbakverkoop. We zoeken iemand die dit initiatief nieuw leven wil inblazen. Zie je er wat in? Meld het bij Jos.

Beeld Ezelsdijk Wie heeft het ‘ezelsbeeld’ voor de winkel van Uniparts gemaakt? Wie het weet mag het zeggen. Onlangs werden we hierover getipt. Het zou Jitse Bakker (+ 2014) geweest zijn. We zoeken uit of de tip klopt en zo ja, dan proberen we bij de gemeente een vermelding op het beeld los te krijgen. Ere wie ere toekomt, niet waar?

Bloembakken in de Huizingalaan Het had zo leuk geweest: bloembakken aan de lantaarnpalen in de Huizingalaan, zoals je dat op meerdere plekken in de stad wel ziet. Maar helaas. Subsidie hiervoor verleent de gemeente alleen in winkelstraten…