Enquête

Er is veel veranderd op zorg en welzijnsgebied sinds 1 januari 2015. Burgers zijn zelf meer verantwoordelijk voor het regelen van hun eigen zorg en welzijn. In de praktijk blijkt dat ouderen voor hun gevoel ineens geconfronteerd worden met de consequenties die deze wijziging met zich meebrengt. Om te onderzoeken wat ‘toekomstige ’ouderen nodig hebben om hun latere zorg en welzijn te organiseren en welke ondersteuning de buurtteammedewerker u hierbij kan geven, vragen wij ouderen in de leeftijd 55 tot en met 70 jaar via de link https://nl.surveymonkey.com/r/BZ7C7FY de enquête in te vullen.

Onder toekomstige ouderen wordt in deze enquête de ouderen in de leeftijd 55 tot en met 70 jaar bedoeld. Voorwaarden voor het invullen van deze enquête is, dat u in deze leeftijdscategorie valt en dat u woonachtig bent in de Utrechtsewijk Noordoost. Dit onderzoek wordt in opdracht van de heer R. Menni (buurtondernemer BTO-Sociaal, Utrecht Noordoost) uitgevoerd. Daarbij hoop ik met dit onderzoek mijn studie Bachelor hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening af te ronden. Graag vraag ik u of u deze mail ook naar uw eigen netwerk of op uw website, in nieuwsbrieven, facebook etc. wil verspreiden. Hoe meer mensen deze enquête invullen des te beter is het beeld van welke ondersteuning vanuit het Buurtteam Noordoost aan toekomstige ouderen uit hun wijk kunnen geven om hun latere zorg en welzijn te organiseren.

Met vriendelijke groet, Gonny van der Genugten – Gerritsma

Buurtteam Noordoost
Samuel van Houtenstraat 1, 3515 EA Utrecht
Telefoon  06-10618340
Werkdagen ma/di/wo(o)/do

Telefoon algemeen Noordoost  030-7400508
Mail algemeen noordoost@buurtteamsutrecht.nl