Het Nieuwe Inzamelen

Onlangs heeft u een brief ontvangen over Het Nieuwe Inzamelen. Het gaat om het voornemen van de locaties voor ondergrondse restafvalcontainers en de aanbiedlocaties voor de kliko’s. Op de site Het Nieuwe Inzamelen, vindt u de plattegronden met de voorgenomen locaties voor Tuinwijk. U kunt op straatniveau inzoomen.

Voor de Huizingabuurt zou e.e.a. in 2016 gerealiseerd moeten worden. De plattegrond met de plannen voor de Huizingabuurt vindt u hier. Volgens deze plattegrond komen er 7 ondergrondse containers (blauwe cirkel) voor restafval en gaat het kringlooppunt in de Huizingalaan verdwijnen. Het kringlooppunt op de hoek van de Dekhuyzenstraat en de Jan van Galenstraat (blauwe punt) blijft wel bestaan.De aanbiedlocaties voor kliko's wordt aangegeven met een rode K.