Buurtschoonmaak

 De Werkgroep Groen organiseert de jaarlijkse opruimdag in de buurt op zaterdag 16 april. Zwerfvuil verzamelen uit het openbaar groen in de Ezelsdijkbuurt en Ons Pleintje.

We starten om 11.00 uur bij de garage op Huizingalaan 71 en sluiten af om 13.00 uur

Namens de werkgroep Groen van de Buurt- vereniging Ezelsdijk Jos van Houwelingen