Zorg voor elkaars welzijn

 De zorg verandert en ouderen blijven daardoor langer thuis wonen. Het is fijn als ze voor wat hulp een beroep kunnen doen op hun buurtgenoten. Niet voor specifieke zorgzaken, maar voor hun welzijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over boodschappen doen, iemand mee uit wandelen nemen, voorlezen, een praatje maken of iets dergelijks.

Daarom is Samen Noordoost in de wijk Utrecht Noordoost onlangs begonnen met het organiseren van sociale netwerken voor ouderen waarbij buurtbewoners ouderen ondersteunen. Onze buurt valt ook onder deze wijk, net zoals bijvoorbeeld de Karel Doormanlaan, Nieuw Bleyenburg, De Kardinalen en de flats van de Kardinaal de Jongweg. Zo'n netwerk brengt wijkbewoners, jong en oud met elkaar in contact. Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar betekenen. Het initiatief wordt ondersteund door de organisatie Wijk&Co, die betaald wordt door de gemeente.

De Werkgroep Sociaal van Buurtvereniging Ezelsdijk vindt deze aanpak een goed idee.

Uitnodigen voor het netwerk

Reilif Bonse van Wijk&Co is contactpersoon voor de Huizingabuurt vanuit Samen Noordoost. Hij wil inventariseren welke hulpvragen er leven bij ouderen. Ook wil hij inventariseren wat ouderen voor de buurt kunnen betekenen; een wisselwerking dus. Wijk&Co start met het uitnodigen van mensen om deel te gaan nemen aan het netwerk. Die uitnodiging wordt gedaan met een brief die wordt bezorgd in straten waar relatief veel 65-plussers wonen. Via de brief kunnen mensen aangeven of ze actief willen worden voor buurtgenoten, of juist zelf graag hulp krijgen.

Vraaggesprekken houden

Ook wil Wijk&Co interviews thuis afnemen bij oudere buurtbewoners die  behoefte hebben aan ondersteuning en zich hebben opgeven naar aanleiding van de brief. Daarvoor zoekt Wijk&Co actieve buurtbewoners. Om zo’n vraaggesprek goed te kunnen voeren, krijgen zij een training van één dagdeel. De eerste training vindt plaats in Utrecht op 10 november a.s. om 10 uur en duurt 2,5 uur. Vind je het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan onze buurt en wil je interviewen, neem dan contact op met reilif.bonse@wijkenco.nl  

Concrete hulpvragen

Soms komt uit zo’n gesprek een concrete hulpvraag naar voren, die binnen het netwerk van wijkbewoners kan worden opgepakt. Zo’n hulpvraag komt bij Reilif Bonse terecht en via Werkgroep Sociaal komt die op de Buurtsite (www.Ezelsdijk.nl) te staan. Als je zo’n oproep op de site leest en je voelt er wel voor, dan neem je contact op met Reilif Bonse. Hij koppelt jou aan de hulpvrager. Als het hulpvragen zijn die te ver gaan voor actieve buurtbewoners, dan koppelt Reilif Bonse de vraag door naar zijn eigen professionele netwerk, bijvoorbeeld het buurtteam.
Samen Noordoost verwacht dat er na de interviews regelmatig hulpvragen zullen komen.  De werkgroep Sociaal zorgt dat deze verschijnen op de buurtwebsite. Ben je een actieve buurtgenoot en wil je anderen helpen, houd dan de Buurtsite in de gaten of geef je naam vast door aan reilif.bonse@wijkenco.nl

De eerste hulpvraag is al binnengekomen: Wie wil helpen met boodschappen doen voor buurtgenoten voor wie dat te zwaar wordt? Neem contact op met Reilif Bonse voor meer gegevens.