Buurtfeest 2015 – Terugblik

Afgelopen zaterdag 5 september hebben we weer ons buurtfeest gevierd. Hoewel het weer een beetje tegenzat was het toch weer een succes. Foto’s van het feest zijn in het fotoalbum te vinden.

 Graag willen we jullie bedanken voor jullie hulp bij het organiseren van het Buurtfeest. Dit was werkelijk het in de praktijk brengen van ‘Door elkaar voor elkaar’. Het hapjesbuffet was ook dit jaar weer onovertroffen. Bij het opzetten van de tent en het inrichten van de feestplek hadden we genoeg helpende handen. In de loop der jaren is er een zekere taakverdeling ontstaan, maar ook zijn er telkens weer verrassende, spontane hulpacties en initiatieven. Denk alleen maar aan de bloemen die Iris van der Cingel verzorgde voor op de tafels. De feestcommissie bestaat uit vier personen: Petra, Pieter, Anneleen en Esther.

Esther Kooymans wil na drie jaar stoppen met haar taken. Wij bedanken haar voor haar energieke inbrengen en heten Lotte Kooistra welkom die vanaf 2016 zal meedraaien in de feestcommissie. Zij gaat onder meer het huren, afleveren en ophalen van het springkussen verzorgen.
Petra Zelen maakt elk jaar de begroting en rekent af met de penningmeester. Ook doet zij de inkoop van drankjes, bestek, serviesgoed en ijs. Bovendien voert zij alle lege flessen af.
Pieter Hess is de man van de muziekinstallatie, hij huurt het meubilair en zet koffie.
Anneleen Arnolds doet de melding van het Buurtfeest bij de Gemeente, heeft contact met de garagebezitters, zorgt voor auto-loze straten, verzorgt de publiciteit middels flyers en het spandoek, beheert de gevonden voorwerpen en voert vuilnis af.

Onze webmaster Léon Hassing zorgt voor melding op de buurtsite.
Dit jaar zette Gert-Jan Streefland het spelcirquit voor de kinderen op. Harma van de Zwaag en Carla Verrips organiseerden het stoeptekenen en Nelleke van der Haar maakte foto’s. Mijnheer Sleuring regelt al jaren het vervoer van de schrikhekken om de straten af te zetten.
Gelukkig mogen we altijd vanuit drie huizen stroom ‘lenen’, anderen lenen hun tuintafel, statafel of vuurkorf uit, maken plaats in hun garage, zetten de grote Buurtezel neer  of wassen na afloop de glazen en bekers af. Bij een buurtbewoner mogen we de tent in de garage opslaan en weer een ander brengt en haalt jaarlijks de biertap. We zouden nog hulp kunnen gebruiken voor een aantal klussen, want de tafelkleden moeten worden gewassen, de tent moet worden opgehaald en weggebracht, en wie zou tijdens het feest willen theezetten, het ijsscheppen begeleiden of willen bellen bij het springkussen?

Graag horen wij of er een taakje tussen zit dat u wilt verzorgen (tel. 2716425).
De Buurtfeestcommissie

Gevonden, op te halen op Huizingalaan 38:

  • een broodmes
  • een wit bord, plat, merk SAA
  • 1 bierglas met ribbels
  • bakje plastic, blauw
  • 3x stoepkrijt en krijt in plastic doosjes
  • vest met capuchon, grijs/wit/zwarte blokken ong. 10 jaar
  • body warmer rood/donkerblauw ong. 7 jaar
  • jas/jack, donkerblauw en wit, ong. 10 jaar
  • 1 paar sokken donkerblauw