Tour de France in Utrecht

Bereikbaarheid tijdens de Tour de France
Tijdens de Tour de France is de vrije doorgang voor auto's beperkt in een groot deel van Utrecht. Dit geldt ook voor onze wijk. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van iedereen – renners, bewoners, bezoekers, hulpdiensten, professionals – te garanderen. Bewoners en ondernemers direct aan het parcours zijn/worden hierover met een huis-aan-huis bericht geïnformeerd. Daarnaast is een groot deel van de stad autoluw in de periode van vrijdag 3 juli 20.00 uur – zaterdag 4 juli 20.00 uur en op zondag 5 juli van 08.00 – 18.00 uur. Dit betekent voor bewoners in een groot deel van de wijken rondom de binnenstad dat zij alléén hun wijk uit kunnen rijden via de aangegeven routes. Als u uw wijk in wilt komen in deze periode, moet u vóór 29 juni een speciaal vignet aanvragen.

Meer informatie over de Tour de France 

Bereikbaarheid voor bewoners, Bereikbaarheid voor ondernemers
Alles over het parcours, de bereikbaarheid en mobiliteit: http://www.tourdefranceutrecht.com/ 
Alles over de evenementen: www.utrecht2015.com. Vragen kunt u sturen aan tourdefrance@utrecht.nl of u kunt bellen met 030 – 286 00 00.