Gemeenteberichten

Nieuwe website winkelcentrum De Gaard
Op www.denieuwegaard.nl is alle informatie te vinden over de plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Gaard. Met foto’s, filmpjes en beelden (artist impressions).

Informatie Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
Op 17 juni was er in Theater Stefanus een informatiebijeenkomst over de verbetering van de NRU. De verbetering van de NRU heeft o.a. gevolgen voor verkeer dat nu gebruik maakt van de Moldaudreef om op de NRU te komen. Het project is herstart, nadat het in 2013 is gestopt vanwege bezuinigingen van het rijk. Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/NRU .